Sau Bạch Mai, tới lượt bệnh viện K được “gọi tên”: 5 nhà đầu tư trúng thầu hơn 947 tỷ đồng liên doanh, liên kết

SIÊU Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết của Bệnh viện K được Bộ Y Tế phê duyệt ngày 26/6/2018.

Ngay cùng ngày thì Bệnh viện K cũng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư, khai thác một số TTBYT tại Bệnh viện với 9 tiểu dự án liên doanh liên kết lắp đặt TTBYT.

Loại hợp đồng là hợp tác kinh doanh với thời gian thực hiện 10 năm từ 2019 đến 2029.

Tháng 12/2018 kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đã được Bệnh viện K công bố với tổng giá trúng thầu là 947,161 tỷ đồng (GẦN 950 TỶ ĐỒNG).

2 NHÀ ĐẦU TƯ TRÚNG 6 DỰ ÁN:

1. Công ty CP Đầu tư y tế Việt Mỹ trúng 03 dự án với tổng giá trúng thầu là 550,425 tỷ đồng và đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là:

– Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống gia tốc tuyến tính điều biến liều có giá trúng thầu 194,616 tỷ đồng.

– Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống gia tốc xạ trị có chức năng xạ trị định vị có giá trúng thầu 130,755 tỷ đồng.

– Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống Gamma Knife có giá trúng thầu 225,054 tỷ đồng.

2. Công ty TNHH Đầu tư thiết bị y tế và Xuất nhập khẩu Sao Kim cũng trúng thầu 3 dự án với tổng giá trúng thầu là 294,125 tỷ đồng và đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là:

– Dự án LDLK lắp đặt 2 hệ thống chụp MRI 1,5 Tesla có giá trúng thầu 164,96 tỷ đồng.

– Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 128 lát cắt có giá trúng thầu 89,982 tỷ đồng.

– Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 16 lát cắt có giá trúng thầu 39,183 tỷ đồng.

3 ĐƠN VỊ KHÁC TRÚNG 3 DỰ ÁN:

1. Công ty CP Phát triển ứng dụng công nghệ Y Cao trúng Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT Sim 64 dãy với giá trúng thầu là 44,8 tỷ đồng (Đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tam Hiệp).

2. Công ty CP Dược và Thiết bị y tế Bình Minh trúng Dự án LDLK lắp đặt 3 thiết bị đốt khối u bằng sóng Viba với giá trúng thầu là 12,82 tỷ đồng (Đặt máy tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và cơ sở Quán Sứ).

3. Công ty CP Đầu tư Forincons trúng Dự án LDLK lắp đặt 1 hệ thống CT 64 lát cắt có giá trúng thầu hơn 44,991 tỷ đồng.

Từ khóa:
Bài viết liên quan