Sau Đại học Sư phạm, tới Đại học Tôn Đức Thắng cấm sinh viên share bài về Hồng Kong

Đây là ảnh chụp màn hình bạn Trần Tú Anh- Ban chấp hành đoàn trường đại học Tôn Đức Thắng cấm sinh viên chia sẻ tin tức về Hồng Kông.

“Thông báo về việc share các bài viết về biểu tình tại Hồng Kông

Hiện nay trên Facebook xuất hiện các bài viết về biểu tình tại Hồng Kông, các bạn bí thư chi Đoàn, lớp trưởng, tổ trưởng theo dõi, nhắc nhở, ngăn chặn các bạn sinh viên có đăng tải hoặc share các bài viết ấy và báo cáo cho Ban chấp hành đoàn khoa.

Xin cảm ơn.”

Chiếu theo Hiến pháp quốc gia, Ban chấp hành đoàn trường không có quyền làm điều đó. Chị Nguyễn Thuỳ Dương nhận xét rằng: “Không phải chỉ một đại học Sư Phạm mà thôi ! Thế hệ sinh viên Việt Nam sẽ ra sao với ban chấp hành đoàn trường ? Bao nhiêu ban chấp hành Đoàn các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Đại học Việt Nam đã vi hiến, ngồi trên hiến pháp khi ngăn cản quyền tự do ngôn luận của học sinh, sinh viên ?”

Bạn trẻ Đỗ Đông cho biết: “Những đứa làm trong đoàn viên là nặng nhất, mới cán bộ đoàn đã chứng tỏ ta đây rồi hách dịch, hèn gì tụi nó mò lên được chức vụ gì cao hơn sẽ chả ra gì.”

Bạn Võ Quang Triều, một người sinh viên tuyên bố, có bị cấm, đuổi học thì thà bỏ học chứ vẫn luôn ủng hộ Hồng Kông , ủng hộ tự do.

“Còn tiền, còn bạc, còn tôi tớ

Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”

Nay Loan đã chạy qua Đu-bai và đổi tên thành Amay Trang…

Xem những ví dụ kể trên, chúng ta thấy được đối với phần đa dân chúng,  lòng trung thành của con người thực chất chỉ là trung thành với lợi ích.

Nguồn: Nghiệp đoàn SV

Bài viết liên quan