Sau Đại hội XIII của Đảng: Khi nào kiện toàn Chính phủ?

“Việc kiện toàn các cơ quan Quốc hội, các cơ quan Chính phủ thì đây là việc tiếp theo. Còn thời điểm nào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bàn theo quy trình nhân sự”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nói và cho biết, việc này đã có kinh nghiệm rồi.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, trả lời câu hỏi về việc kiện toàn Chính phủ sau Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, thời điểm nào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bàn theo quy trình nhân sự.

Theo ông Dũng, Đại hội XIII của Đảng đã thành công hết sức tốt đẹp, đã bầu được Ban Chấp hành khóa mới có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyến. Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị, 5 ủy viên Ban Bí thư và phân công một số ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư.

“Như vậy có thể nói Đại hội đã thành công rất tốt đẹp. Còn việc kiện toàn các cơ quan Quốc hội, các cơ quan Chính phủ thì đây là việc tiếp theo. Còn thời điểm nào, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ bàn theo quy trình nhân sự”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết và nói “việc này đã có kinh nghiệm rồi”.

Đặc biệt ông Dũng khẳng định, không có tinh thần “chợ chiều”, không có rã đám. “Yên tâm là như thế. Làm ngày nào làm đến nơi, nghỉ ngày nào nghỉ rõ ràng, không có chuyện lợi dụng xế chiều, bóng mái là không có. Tinh thần của các thành viên Chính phủ mặc dù không phải là ủy viên Trung ương nhưng cũng là Bộ trưởng, với trách nhiệm của mình phải làm hết sức với vai trò là Bộ trưởng chứ không phải muốn làm gì thì làm là không phải”.

“Các bạn yên tâm, với trách nhiệm của lãnh đạo, tinh thần rất là cao, đã được tín nhiệm như vậy thì chúng ta không thể có tư tưởng này khác được”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Còn thời gian cụ thể kiện toàn như thế nào, ông Dũng cho biết đang thực hiện theo quy trình các thủ tục, các bước bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Trong quá trình làm để đồng bộ.

TPO

Số ca liên quan đến nCoV tại Việt Nam

Nguồn:Bộ Y Tế

Việt Nam
Thế giới