Sau lỗ lũy kế 1 tỷ USD, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu

Việc dừng ưu đãi thuế đối với dự án Formosa Hà Tĩnh sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, dẫn đến khiếu kiện của doanh nghiệp.

Sáng 4-9, Chính phủ họp thường kỳ tháng 8-2020 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội thời gian qua, bàn định hướng phát triển những tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Văn phòng Chính phủ đã có một báo cáo tổng hợp để xin ý kiến Chính phủ về 10 nội dung. Trong đó, nội dung đầu tiên được đưa ra để xin ý kiến là “xử lý ưu đãi thuế nhập khẩu đối với dự án của công ty Formosa Hà Tĩnh (Formosa)”.

Theo đó, Văn phòng Chính phủ tổng hợp và trình Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính: Tiếp tục thực hiện chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đối với dự án Formosa Hà Tĩnh.

Phương án miễn thuế này đã được tiển khai từ năm 2010. Bộ Tài chính cho rằng, theo thẩm quyền, Thủ tướng đã quyết định cho Dự án Formosa được hưởng một số ưu đãi thuế nhập khẩu. Đó là, miễn thuế nhập khẩu trong suốt thời gian thực hiện dự án đối với mặt hàng than, quặng sắt và một số nguyên vật liệu, vật tư cần thiết khác trong nước chưa sản xuất được. Ưu đãi này được xác lập từ 31-8-2010.

Formosa cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị tạm nhập trong thời gian thi công công trình tại Khu Liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh, chỉ để phục vụ thi công, xây dựng Dự án của Khu Liên hợp trên; phải tái xuất khi hết thời hạn tạm nhập. Ưu đãi này được xác lập ngày 1-11-2010.

Cuối cùng, Formosa được miễn thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng để tạo tài sản cố định cho dự án và một số phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ưu đãi này được Văn phòng Chính phủ thông báo ngày 2-6-2014.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 5-8-2020, Bộ Tài chính báo cáo rằng, các ưu đãi này là có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền theo Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại thời điểm ban hành. Đồng thời, phù hợp với thẩm quyền của Thủ tướng theo quy định của pháp luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành.

Giả sử dừng thực hiện các ưu đãi trên thì theo Bộ Tài chính, khả năng sẽ phát sinh khiếu kiện, ảnh hưởng đến niềm tin về tính ổn định của môi trường đầu tư kinh doanh và cam kết của Chính phủ, Thủ tướng trong tương lai. Bộ này cũng cho rằng, than, quặng sắt đều có mức thuế suất ưu đãi đặc biệt là 0%, chỉ có than từ Brazil, Ukraina có thuế suất nhập khẩu MFN là 2%.

Các mặt hàng nguyên vật liệu cần thiết phục vụ dự án cơ bản được nhập khẩu từ các nước có Hiệp định FTA với Việt Nam và mức thuế suất FTA đều giảm dần theo lộ trình đến năm 2022 cũng về 0%.

Cuối cùng, chính sách ưu đãi miễn thuế đối với máy móc, thiết bị tạm nhập, tái xuất của dự án sẽ tự động dừng khi dự án kết thúc việc thi công xây dựng cơ bản; các mặt hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định, công ty chỉ được ưu đãi cao hơn là miễn thuế đối với mặt hàng dây cáp điện do trong nước sản xuất.

Đại diện các Bộ KH&ĐT, Công Thương, Tư pháp, Ngoại giao, TN&MT, UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá các văn bản cho dự án của Công ty Formosa Hà Tĩnh được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu nêu trên là đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền của Thủ tướng, có giá trị pháp lý, được bảo đảm ưu đãi đầu tư theo pháp luật đầu tư. Việc dừng ưu đãi sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, dẫn đến khiếu kiện của doanh nghiệp và thống nhất tiếp tục thực hiện, không mở rộng hơn.

Tại cuộc họp  trên, Thường trực Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính.

Formosa Hà Tĩnh tự ý dùng xỉ thép làm đường công vụ
Formosa Hà Tĩnh tự ý dùng xỉ thép làm đường công vụ Formosa Hà Tĩnh đã tự ý dùng xỉ thép để xây dựng đường công vụ cao như núi trong khuôn viên nhà máy.

Pháp luật

DMCA.com Protection Status