Sau PVN đến lượt Vinachem “vứt” hàng nghìn tỷ ở Lào?

Đó là dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem). Vốn đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Đó là dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại Lào của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem). Vốn đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Một báo cáo gần đây của Bộ Công Thương cũng đã đề cập đến “số phận” của dự án này.

“Hiện nay do giá muối kali giảm sâu, dự án không có hiệu quả kinh tế”, Bộ Công Thương tuyên bố dù trước đó dự án này được giới thiệu là có hiệu quả. Bộ này cho hay: Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã báo cáo, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn dừng thực hiện dự án và xây dựng dự thảo phương án xử lý.

 

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong dự thảo phương án xử lý này (gồm Ủy ban quản lý vốn và Bộ Công Thương).

Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban quản lý vốn chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương giải quyết các vấn đề liên quan tới các nhà thầu tại dự án; giải quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh (nếu có); phối hợp với các bộ có liên quan để hỗ trợ giải quyết xử lý khi kết thúc dự án, thu hồi tài sản, giải quyết các vấn đề về truyền thông, đối ngoại, thanh tra làm rõ các vấn đề thiếu sót của dự án.

Bộ Công Thương hứa hẹn sẽ phối hợp với Ủy an cung cấp thông tin, giải trình các vấn đề liên quan tới những nội dung Bộ Công Thương đã giải quyết, xử lý đối với dự án khi có yêu cầu.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng đã ban hành kết luận thanh tra về dự án hơn 10.000 tỷ này.

Nguồn: Dân Việt

Bài viết liên quan