bổ nhiệm nhân sự

Hôm nay, Quốc hội pʜê chuẩn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và Bộ trưởng Quốc pʜòng

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 Bộ trưởng,...
2021-04-08 09:53:03

Chân dung nhân sự mới 8 Bộ ngành, cơ quan Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt...
2021-03-08 11:46:31

Trung ương thông qua “trường hợp đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Sau 1,5 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 15 (khóa XII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, bế mạc sáng 17/1. Phát biểu...
2021-01-18 08:14:24