Centennial Saigon

Trước tin sang nhượng hết dự án, “con cưng của chính quyền Bắc Kinh” Alpha King lỗ ròng hàng trăm tỷ đồng mỗi năm

Theo tài liệu của VietnamFinance, những năm gần đây, tập đoàn Alpha King đã lỗ đến hàng trăm tỷ đồng do doanh thu mang về rất thấp hoặc không đáng kể, trong khi...
2021-02-24 17:28:54

Alpha King âm thầm tháo chạy khỏi Việt Nam?

Từng công bố hàng loạt dự án đình đám, nhưng đến nay Tập đoàn Alpha King đã sang nhượng lại hầu hết. Điều này làm...
2021-02-24 14:21:32