chấm điểm công dân

Áp dụng hệ thống “chấm điểm công dân” của TQ: X âm ph ạm th ô b ạo đến quyền tự do của con người

Ông Nguyễn Anh Tuấn – giám đốc diễn đàn Toàn Cầu Boston, cựu tổng biên tập báo điện tử VietnamNet vừa đề xuất mô phỏng hệ thống “chấm điểm công dân”...
2019-04-12 11:45:35

TQ chấm điểm công dân: Hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc: Giúp đất nước văn minh hay khoét sâu cách biệt xã hội?

Chính quyền Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống xếp hạng có tên là “ Hệ thống tín dụng xã hội – social credit...
2019-04-09 16:34:39