công nghệ nhật

Nhật muốn dùng công nghệ nano xử lý nước sông Tô Lịch cho kênh Nhiêu Lộc, TP.HCM “chê” bai không tiếc lời

Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM cho rằng thiết bị của Công ty JVE chỉ là máy sục khí đơn thuần, hoàn toàn không có cơ chế phân hủy các chất ô nhiễm trong nước. Đầu...
2019-08-19 09:37:53

Cải tạo sông Tô Lịch: Các chuyên gia Nhật đến khổ với “Hội quỷ môn quan”

Ở Hà Nội có một hội mà giới chuyên môn hay gọi là ” Hội Quỷ Môn Quan” gồm có hơn chục giáo sư, tiến sĩ tạm...
2019-07-18 09:30:36