cư trú bất hợp pháp

Khi thế giới dùng tiếng Việt chỉ để dạy đạo đức cho người Việt

Khi Thế Giới dùng Tiếng Việt để dạy Đạo Đức làm người cho người Việt , nếu ai còn nói do Dân Trí thấp thì họ chỉ là những kẻ Ngụy Biện trơ trẽn không...
2019-10-01 09:02:23

Nhục quốc gia không phải lỗi của chúng tôi, là do mấy thằng “đi nhờ chuyên cơ” cả!

Quanh vụ 9 người “đi nhờ chuyên cơ” của Chủ tịch QH sang Hàn rồi bỏ trốn đang xôn xao dư luận, Bộ trưởng KH-ĐT...
2019-09-26 09:52:20

Vạch trần đường suất ngoại của 9 vị “ong ve bám càng” sang Hàn Quốc!

Vụ 9 người trong đoàn Quốc hội đi thăm Hàn quốc trốn lại thoạt nhìn tưởng chuyện bịa. Quan chức đang bổng lộc dại...
2019-09-24 14:17:53