Đặng Hùng Võ

Thưa Giáo sư Đặng Hùng Võ, ông có “nói đùa” không đấy?

Tôi cũng như rất nhiều người dân luôn mong mỏi sự phát triển không ngừng của các đô thị để đời sống mỗi người dân được nâng lên chứ không hề muốn...
2019-11-28 14:46:09

Sự t.r á.o t.r ở của ông Giáo sư Đặng Hùng Võ: Cứ có tiền là đổi trắng thay đen?

Được biết Giáo sư Võ (Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường) là gương mặt quảng cáo rất quen thuộc.  Trước...
2019-09-20 12:31:25

Đằng sau sự lớn mạnh của Alibaba luôn có bóng dáng của giáo sư Võ?

Giáo sư Võ (Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên Môi trường) là gương mặt quảng cáo. Điều này tốt và nên....
2019-09-19 12:53:44