giàn khoan HD-981

Mỹ trừng phạt chủ giàn khoan HD981 có liên hệ với quân đội TQ nhằm mục đích gì?

Mời đọc góc nhìn của nhà bình luận Quan hệ quốc tế Duẫn Đặng. ( trích) Bộ Quốc phòng Mỹ sáng nay đã chính thức đưa Tập đoàn dầu khí hải dương quốc...
2020-12-04 10:39:30

Việt Nam lên tiếng việc Mỹ đưa công ty dầu khí TQ sở hữu giàn khoan HD-981 vào danh sách đen

CNOOC, tập đoàn sở hữu giàn khoan HD-981 đã xâm phạm vùng biển của Việt Nam hồi năm 2014, vừa bị đưa vào danh sách đen...
2020-12-04 09:35:16