Gold Time

Hơn 844 tỷ đồng được “đổ” vào hệ thống tài chính trái phép Gold Time

Chỉ tính từ tháng 10/2018 đến nay đã có 361.086 thành viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time) với 640.575 gói đầu tư. Trong đó, chỉ có 281.450 gói...
2020-09-23 10:50:26

Chủ tịch Tập đoàn đa cấp Gold Time chiếm đoạt hàng trăm tỉ

Nguyễn Khắc Đồi (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng – Gold Time) thu tiền của hơn 360.000 người, số tiền...
2020-09-18 08:16:12