Hiệp định dẫn độ Việt Nam – Trung Quốc

Hiệp định d.ẫ n đ.ộ t.ộ.i p.h.ạ.m người Trung Quốc sẽ trở thành t.h ả.m h ọ.a cho an ninh Việt Nam?

Nếu quả thật, giữa Việt Nam và Trung Quốc có một Hiệp định d.ẫ.n đ.ộ, rằng công dân Trung Quốc sang Việt Nam phạm tội thì Việt Nam không xét xử mà trao trả...
2019-09-19 11:22:07

Không xử t ội ph ạm người Trung Quốc, Việt Nam đang tự hạ thấp giá trị người Việt, tự t ừ ch ối quyền chủ quyền của một quốc gia độc lập?

Những năm gần đây, những vụ trọng án có yếu tố TQ trên lãnh thổ VN ngày một nhiều; từ các tệ nạn, các vụ thao túng...
2019-09-18 16:55:55

380 người Trung Quốc phạm tội ở Việt Nam, tại sao phải dẫn độ về nước?

Sau khi triệt phá đường dây đánh bạc liên quan đến nhóm người nước ngoài, tại tòa nhà thuộc Khu đô thị Our City (quận...
2019-07-30 16:33:53