Hiệp ước dẫn độ Việt-Trung

Không xử t ội ph ạm người Trung Quốc, Việt Nam đang tự hạ thấp giá trị người Việt, tự t ừ ch ối quyền chủ quyền của một quốc gia độc lập?

Những năm gần đây, những vụ trọng án có yếu tố TQ trên lãnh thổ VN ngày một nhiều; từ các tệ nạn, các vụ thao túng thị trường, các công ty ma, bảo kê, đòi...
2019-09-18 16:55:55

Hiệp ước d.ẫ.n đ.ộ Việt-Trung: VN sẽ là ‘th.i.ê.n đ.ư.ờ.ng’ cho t.ộ.i p.h.ạ.m T.ru.ng Q.uố.c?

Nhiều người dân trong nước muốn công khai về hiệp ước d ẫ n đ ộ với Bắc Kinh được ký kết cách đây 4 năm và bày...
2019-09-18 12:58:21