hộ khẩu

Không còn sổ hộ khẩu, ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 như thế nào?

Khi luật Cư trú có hiệu lực, việc không còn sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 ? Tuyển sinh đầu cấp lớp 1 theo hình thức trực tuyến...
2021-04-06 14:28:42

Bước ngoặt lớn: ‘Người dân có thể không cần hộ khẩu giấy từ 1/7’

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng, hoàn thiện vào tháng 7 tới đây sẽ giúp các cơ quan giải...
2021-03-12 09:53:44

Luật cư trú thay đổi, 9 trường hợp sẽ bị xóa đăng ký thường trú

Từ ngày 1/7/2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, người dân khi bán nhà sẽ bị xóa hộ khẩu trừ khi được chủ sở hữu...
2021-03-06 11:46:57