luật đất đai

Th.ảm s.át k.inh ho.àng ở Hà Nội: Cũng do luật đất đai qu.ái qu.ỷ mà ra?

Bây giờ mà có sửa luật thì cũng đã quá muộn màng để chấm dứt những rối loạn trong xã hội vì những hậu quả đã quá ăn sâu. Luật đất đai quái quỷ bắt...
2019-09-03 11:20:31

Nhân sự Vingroup tham gia sửa Luật đất đai, Bộ TNMT: “Mời như vậy để pháp luật sát với cuộc sống…”

Việc bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng Ban pháp chế của Tập đoàn Vingroup là đại diện duy nhất của doanh nghiệp có tên trong nhóm...
2019-08-21 15:57:06

1m2 đất chỉ bằng bát phở, khác nào cướp đất của dân?

“Không được cướp (đất) của dân”- lưu ý cái chữ “cướp” là của ông Lưu Bình Nhưỡng, đương kim ĐBQH. Theo đó,...
2019-08-21 14:55:41

“Phá gia chi tử” S.A.M.C.O, con cưng của TP.HCM đang ăn tàn phá hoại như thế nào

Nhất thể hay không nhất thể, chưa nên lạm bàn. Công cuộc đốt lò hiện tại, vẫn là điều nhân dân trông đợi hàng đầu....
2018-10-01 09:19:21