Mobiphone

Hợp đồng mua AVG ký tại buổi liên hoan: “Chỉ 1 tiếng là chuẩn bị xong hết”

Ông Lê Nam Trà khai ông Nguyễn Bắc Son bất ngờ yêu cầu MobiFone ký hợp đồng gần 8.900 tỷ đồng với AVG ngay ngày liên hoan, chỉ có một tiếng chuẩn bị. Ngày thứ...
2019-12-23 12:08:34

Dính đại án, sếp MobiFone vừa bị khởi tố vẫn nhận lương ‘kh.ủ.ng’

Theo tính toán, thu nhập bình quân của cán bộ quản lý cấp cao tại MobiFone trong năm 2018 là hơn 704 triệu đồng. Như đã đưa...
2019-08-27 11:15:11