siêu thị Big C

Big C: Các bạn đang làm ăn trên nước tôi, đừng chơi trò ăn no quẹt mỏ!

Ừ Big C các bạn đã mua, các bạn có quyền bán hoặc không bán hàng may mặc của nước tôi. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng, những người đến Big C mua hàng ở đây...
2019-07-04 14:26:42

Hãy chung tay bảo vệ quyền lợi của đồng bào

1. Quyền lợi của người Việt mà người Việt không lên tiếng trước tiên thì ai đến bảo vệ cho mình? 2. Đã không lên...
2019-07-04 10:28:26