tài liệu bí mật nhà nước

Nhà máy in tiền Quốc gia hoạt động ra sao trước khi vào danh mục “bí mật nhà nước”, khỏi công khai báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính của Nhà máy in tiền Quốc gia chính thức nằm trong danh mục tài liệu bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng kể...
2021-02-22 12:46:41

Ăn cắp của công gần 1.000 tỷ đồng, đánh cắp tài liệu bí mật nhà nước nhưng vì sao tội nhẹ hơn so với cắp vặt?

Trước đó, nam thanh niên cướp con vịt trị giá chưa đến 200 nghìn về làm mồi nhậu bị lãnh 7 năm tù giam, còn 2 thanh niên...
2020-12-15 17:05:59