thu phí người nuôi bệnh

Tăng giá giường bệnh, chi phí KCB vì sao dịch vụ y tế VN vẫn bị xếp hạng thấp?

Mới đây, Bảng xếp hạng về dịch vụ y tế (Health Care Index – HCI) ở 89 quốc gia trên thế giới được công bố, điều khiến nhiều người bất ngờ là, Việt Nam...
2019-09-12 15:38:45

Thu phí người nuôi bệnh: Một kiểu tận thu t àn nh ẫn, v ô nh ân đ ạo

Vào viện là một sự khốn khổ tận cùng. Đồng tiền phải đi trước, dù cấp cứu gần chết thì phải đóng tiền mới có...
2019-04-16 16:50:35

Nhắm vào nhu cầu tối thiểu của con người để kiếm doanh thu, chỉ có thể gọi là b ần t iện!

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói rằng thu phí người nuôi bệnh là hợp lý vì sử dụng điện nước của bệnh viện. Tửng...
2019-04-16 16:05:08