Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quốc hội мiễn nhiệм Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đề cử nhân sự thay thế

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay (2/4), Quốc hội tiến hành miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng và đề cử nhân sự để bầu Chủ tịch...
2021-04-02 09:33:27

Tiết lộ cấu trúc nhân sự Chính phủ, Quốc hội sắp tới: Bên “giữ nguyên”, bên “thay mới bộ khung”

Hôm qua 8-3, Hội nghị trung ương 2 khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ...
2021-03-09 09:57:43