Trạm thu giá

Cớ sao Bộ GTVT đam mê “thay tên đổi họ” các vấn đề gây nhức nhối, thay vì tìm cách giải quyết chúng cho dân?

Dư luận Việt Nam xôn xao trước thông tin Bộ Giao thông Vận tải muốn đổi tên “xe buýt” thành “xe khách đường phố”. Cụ thể, theo Điều 3 “Giải thích từ...
2020-10-09 08:24:43

Ơn trời, trạm thu phí sẽ được gọi là… trạm thu phí!

Từ tên gọi “trạm thu phí” người ta nghĩ đủ mọi cách bảo vệ rồi áp đặt đổi tên các BOT khắp Việt Nam thành...
2019-08-21 17:13:40

“Trạm thu tiền” thể hiện d ã tâm quyết m óc túi dân bằng mọi cách của nhóm lợi ích BOT

Nếu các bạn nghĩ Bộ GTVT và cá nhân bộ trưởng Thể ngu thì bạn cực nhầm. Hết “trạm thu giá” đến “trạm...
2019-05-09 13:02:03

Loay hoay sửa mỗi cái tên, các lãnh đạo Bộ Giao thông quá rảnh, không có việc gì làm?

Gần một năm sau “kịch bản” đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá”, Bộ Giao thông vận tải một lần nữa...
2019-05-09 09:24:02