Trương Gia Bình

Ông Trương Gia Bình đề xuất Chính phủ cho doanh nghiệp tư nhân xử lý vấn đề của sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam

Trưởng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân Trương Gia Bình đã đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép các doanh nghiệp tư nhân xử lý...
2021-03-07 12:21:57

CEO FPT lĩnh lương hơn 3,5 tỷ đồng, nhưng đáng chú ý là ông Trương Gia Bình nhận thù lao…0 đồng

Mỗi nhân viên FPT bình quân thu nhập mỗi tháng đạt 33,687 triệu đồng, tăng khoảng 13% so với bình quân năm 2019. Tổng giám...
2021-03-06 15:14:03