tượng đài nghìn tỷ

Vinh có nhất thiết dùng hơn 4.000m2 đất để đặt tượng đài lãnh tụ ở tận trời tây?

Để đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk – Liên bang Nga, mới đây TP. Vinh đã triển khai xây dựng nơi đặt tượng đài...
2020-02-19 16:45:00

S.át tượng đài nghìn tỷ b.ỏ ho.ang là bệnh viện trăm tỷ “đ.ắp chi.ếu”, ôi đất nước tôi ho.ang t.àn vậy sao?

Một thực tế thật phũ phàng, có những bệnh viện, bệnh nhân phải chui gầm giường thì cũng tồn tại những bệnh viện...
2019-11-04 15:37:50