tuyển sinh lớp 1

Không còn sổ hộ khẩu, ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 như thế nào?

Khi luật Cư trú có hiệu lực, việc không còn sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 ? Tuyển sinh đầu cấp lớp 1 theo hình thức trực tuyến...
2021-04-06 14:28:42

NÓNG: UBND TP.HCM sử dụng Đại học Sài Gòn làm “công cụ” kinh doanh dịch vụ giáo dục trá hình?

Nếu như trước giờ chỉ nghe tới các tập đoàn kinh tế nhà nước đem tiền đi đầu tư ngoài ngành để trục lợi thì nay...
2019-07-16 14:41:12

Trường đại học tuyển sinh lớp 1, Luật Giáo dục đang thua lệ Sài Gòn?

Mang danh trường công lập, khai thác cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên công lập nhưng trường này lại thu các loại...
2019-07-16 09:51:54