Tái đắc cử số phiếu gần tuyệt đối, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa với Đại hội, Ban Chấp hành T.Ư sẽ là một khối đoàn kết, thống nhất cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII kể cả chính thức và dự khuyết, xin hứa với Đại hội sẽ là “một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Sáng nay (1/2), tại Đại hội XIII của Đảng, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội; giao trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự.

“Chúng tôi xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nối, kế thừa những truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta. Tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, quyết tâm thực hiện Nghị quyết lần thứ XIII của Đại hội Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Người đứng đầu Đảng và Nhà nước cho biết, mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc… để Ban Chấp hành Trung ương khóa mới có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Nhân dịp này, chúng tôi chân thành cảm ơn các đồng chí lão thành cách mạng, các đàn anh đi trước đã nêu gương. Chúng tôi sẽ cố gắng học tập, kế thừa, phát huy những kết quả mà các đồng chí cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong suốt mấy thập kỷ vừa qua…, Đảng ta đã lãnh đạo toàn đảng, toàn dân giành được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.

“Chúng tôi luôn luôn ý thức rằng, vinh dự bao giờ cũng đi đôi với trách nhiệm. Vình dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là, trong giai đoạn sắp tới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhắc lại, trong các Văn kiện trình Đại hội đã nêu, đất nước có rất nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng có muôn vàn khó khăn, thử thách, có những điều không thể lường trước được. “Cho nên, tuyệt đối không được chủ quan, không được tự mãn, không được tự đại và càng phải khiêm tốn, làm mọi công việc để xứng đáng với sự tin cậy của toàn đảng, toàn dân, toàn quân”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư khẳng định, tập thể 200 thành viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII kể cả chính thức và dự khuyết, xin hứa với Đại hội sẽ là “một khối đoàn kết, thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội đã đoàn kết càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”

Bài viết liên quan