Tâm linh thời Covid-19: ‘Cúng đường online’

PHẬT GIÁO, về cơ bản là một tôn giáo có triết lý về vũ trụ, về nhân sinh sâu sắc. Khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã bị biến hình đi nhiều…

Thời Lý- Trần, Phật giáo rất được triều đình trọng vọng. Thế nhưng với bọn sư sãi nhăng nhít, “trốn việc quan đi ở chùa”, có lúc nhà vua còn phải ra chỉ dụ, bắt bọn này hoàn lương, đi làm việc công ích…

Còn thời nay, Phật giáo đương được sự o bế của chính quyền: chiếm đất đẹp, xây chùa to. Các tập đoàn “du lịch tâm linh”: Tam Chúc, Bái Đính… đang rất hoành tráng. Sư sãi các chùa ở nhà tiện nghi cao cấp, đi xe đẹp, ăn chơi hưởng lạc mọi trò. Tay sư trụ trì một chùa lớn ở chỗ tôi, thậm chí còn âm thầm sinh 2 đứa con trai, đem về cho người nhà nuôi. Tu hành, giờ coi như một nghề kiếm tiền dễ dàng, nhàn hạ, lại oai: làm thầy thiên hạ…

Dịch covid làm chính quyền phải ra lệnh đóng cửa chùa, các thầy cũng kém màu đi. Cúng dường online quả là một giải pháp xuất sắc! Đức Phật từ mấy ngàn năm trước nay đã được các đệ tử của ngài “nâng cấp” cho theo kịp thời đại. Có lẽ chuẩn bị sẽ có bộ kinh cùng những lời khấn online, khi đó ta sẽ chỉ cần ngồi nhà, mở smartphone ra: ” Alo, anh Phật à, em vừa banking 100 US, xin anh phù hộ em tháng này đánh quả đất đai, chứng khoán đâu thắng đó nha. Bb”!

Bố tổ! Phật mà hiển linh, ngài đã vặn đầu mấy thằng sư hổ mang này từ lúc nó mở mồm ra rồi!

Nam mô a di đà Phật :))

FB Canh TranThanh 

Từ khóa:
Bài viết liên quan