Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyêɴ thệ ɴнậm cнức cùng trách nhiệm nặɴɢ ɴề

Sau khi Quốc hội công bố kết quả bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Nghị quyết về việc bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp sau đó Quốc hội đã biểu quyết bằng điện tử thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả biểu quyết: Có 466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết, bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội, số tán thành 462 đại biểu Quốc hội bằng 96,25%; không tán thành 4, bằng 0,83%; không biểu quyết 0.

Tân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp.

Cũng từ thời điểm này, nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng nhiệm kỳ 2016 – 2021 của ông Nguyễn Xuân Phúc có hiệu lực.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016- 2021 và tuyên thệ nhận nhiệm vụ mới.

Tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cử ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ

Đúng 16h giờ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

“Đây là vinh dự đối với cá nhân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó” – ông Chính nói.

Tân Thủ tướng cho biết, ông nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được nhân dân, cộng đồng quốc tế ủng hộ, ngưỡng mộ đánh giá cao, ông Phạm Minh Chính phát biểu

Ở kỳ họp này của Quốc hội, ông Phạm Minh Chính là người thứ ba thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức theo quy định của Hiến pháp. Và Quốc hội khoá XIV cũng đã hoàn thành việc kiện toàn ba chức danh lãnh đạo cao nhất của Nhà nước.

Đầu kỳ họp, trong báo cáo công tác nhiệm kỳ, ông Nguyễn Xuân Phúc (khi đó đang là Thủ tướng) đã nhắc lại một số thông tin trong phát biểu nhậm chức đầu nhiệm kỳ, so sánh với kết quả đạt được sau đó.

Ông Phúc cũng bày tỏ: “Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại; đổi mới mạnh mẽ, năng động sáng tạo, khai thác tối đa cơ hội thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và hướng tới những mục tiêu, khát vọng xây dựng quốc gia Việt Nam trở nên giàu mạnh hùng cường vào giữa thế kỷ 21”.

Tổng hợp