Tân Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Phan Văn Giang là vị tướng từng cầm súng chống quân xâm lược TQ năm 1979-1989

Thượng tướng Phan Văn Giang vừa được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trong danh sách 18 Ủy viên Bộ Chính trị, đặc biệt ấn tượng Thượng tướng Phan Văn Giang. Nếu không có gì thay đổi, ông sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là lính chiến nhiều năm ở mặt trận biên giới phía Bắc 1979-1989. Ông cùng đồng đội chiến đấu ở điểm cao 893 Bản Pát, xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng chống quân Trung Quốc xâm lược.

Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Phan Văn Giang quê ở Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xuất thân là bộ đội thông tin, sau ông chuyển sang tăng thiết giáp. Năm 2016, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm Tổng Tham mưu trưởng. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam rất có ý nghĩa thực chiến, khi mà tình hình thế giới có nhiều bất ổn, khó lường. Đặc biệt trong vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Việc Thượng tướng Phan Văn Giang được chọn bầu vào Bộ Chính trị và khả năng cao sau này trở thành Bộ trưởng Quốc phòng là một điểm sáng của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả đó hợp với lòng dân và lòng quân cả nước.

Xin giới thiệu tóm tắt tiểu sử ông Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII, Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng:

– Ngày sinh: 1960

– Quê quán: Thái Nguyên

– Dân tộc: Kinh

– Chức vụ:

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Ủy viên Bộ chính trị khóa XIII

Thượng tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– 2010: Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

– 2011: Thiếu tướng, Phó tổng Tham mưu trưởng.

– 4/2014: Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

– 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

– 4/2016: Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– 5/2016: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– 9/2017 – nay: Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

– 30/1/2021: Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng

– 31/1/2021: Được bầu vào Bộ Chính trị tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng hợp

Bài viết liên quan