Tân Ủy viên Bộ Chính trị, Tướng Phan Văn Giang khẳng định: Không để mất Biển Đông, quân đội Việt Nam “sẵn sàng cho mọi tình huống”

Từ năm 2030, Việt Nam xây dựng Quân đội hiện đại, tinh nhuệ, không để bị động, bất ngờ, nhất là tình hình Biển Đông, quyết bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa, biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Bàn về chiến lược quân sự quốc phòng Việt Nam thời kỳ mới, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quân đội Việt Nam luôn sẵn sàng cho mọi tình huống, sức mạnh, trình độ, khả năng chiến đấu được nâng cao.

Cùng với đó, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định phải kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo (Hoàng Sa, Trường Sa) dù gặp nhiều thách thức. Việt Nam hiện vẫn đang quyết tâm xây dựng Quân đội hiện đại, không để bị động bất ngờ, nhất là tình hình tranh chấp căng thẳng, với nhiều diễn biến khó lường ở Biển Đông.

Sáng 27/1, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày bản tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Đại hội XIII của Đảng.

Trong tham luận của mình, Thượng tướng Phan Văn Giang tập trung nhấn mạnh vào công tác củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, cũng như mục tiêu tiếp tục tập trung vào việc xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo Thượng tướng Phan văn Giang, trong nhiệm kỳ vừa qua, đất nước Việt Nam nói chung và Quân đội Nhân dân Việt Nam nói riêng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trong tình hình đó, việc xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân đã được lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Quân đội đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Thời gian qua, Quân đội đã hết sức kiên quyết, kiên trì, xử lý kịp thời, linh hoạt, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đặc biệt là trước những diễn biến trên Biển Đông, từ đó bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Công tác xây dựng đường tuần tra biên giới được đẩy mạnh. Dự án đường Trường Sơn Đông cơ bản hoàn thành; chủ trương dân sự hóa quần đảo Trường Sa được thực hiện tốt.
Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, 28 khu kinh tế – quốc phòng ở các địa bàn chiến lược được xây dựng và phát huy hiệu quả. Từ đó góp phần nâng cao tiềm lực, sức mạnh của các khu vực phòng thủ, bảo đảm tính độc lập, tự lực, tại chỗ, gắn với quan điểm “làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”.

Trong tham luận tại Đại hội hôm nay, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng đề cập đến vấn đề tổ chức lực lượng.

Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, quân đội đã điều chỉnh hơn 800 tổ chức, trong đó giải thể 260 tổ chức, ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, hải đảo, đầu tư thích đáng cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

Vị Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đề xuất nhiều giải pháp, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn mới.

Cụ thể, theo ông, cần chú trọng tăng cường cảnh giác, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Bên cạnh đó, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc phải được ưu tiên thực hiện.

“Trọng tâm là khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của toàn dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết.

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất là thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Kết luận tham luận, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng.

“Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành việc điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại”, mục tiêu của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

Bên cạnh việc nhấn mạnh kết hợp chặt chẽ quốc phòng an ninh với kinh tế, Thượng tướng Phan Văn Giang cũng nêu bật nhiệm vụ nâng cao chất lượng huấn luyện, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Báo cáo của Đảng bộ Quân đội cũng khẳng định cần đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao uy tín quốc tế, củng cố vị thế chiến lược của đất nước, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia- dân tộc từ sớm, từ xa “bằng biện pháp hòa bình”.

Những năm qua, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được giữ vững. Lợi ích quốc gia dân tộc được đảm bảo.

Cùng với đó, Việt Nam đã giữ được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền và giữ được môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới.

Bài viết liên quan