Tăng lương tỷ/năm bị phản đối kịch liệt, EVN điều chỉnh lương lãnh đạo ngất ngưỡng nhân viên thì nhỏ giọt

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức lên tiếng về kế hoạch tăng lương cho lãnh đạo và người lao động loạt bài phản ánh của Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, trong kế hoạch tiền lương năm 2020 của tập đoàn có nội dung “dự kiến mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 trong khi mức tiền lương bình quân của người lao động tại Công ty mẹ EVN kế hoạch năm 2020 tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019”.

Theo EVN cho biết, đây chỉ là nội dung dự thảo ban đầu chứ không phải phương án kế hoạch được EVN thông qua để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Tại thời điểm đó, trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020, EVN cho biết đã xây dựng kế hoạch tiền lương theo quy định tại Thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tiền lương của người lao động thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH gắn với chỉ tiêu năng suất lao động, lợi nhuận kế hoạch năm 2020 so với thực hiện năm 2019. Tiền lương của người quản lý Công ty mẹ – EVN được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH gắn với lợi nhuận kế hoạch của Công ty mẹ.

Căn cứ vào chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2020 của Công ty mẹ EVN được giao, năng suất lao động tăng so với thực hiện năm 2019 nên mức lương bình quân kế hoạch của Người quản lý được xác định căn cứ điểm c khoản 2 Điều 10 Thông tư 27: Công ty có năng suất lao động bình quân không giảm và lợi nhuận kế hoạch cao hơn lợi nhuận của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch được xác định trên cơ sở mức lương cơ bản và hệ số điều chỉnh tăng thêm (Kđc) tối đa bằng 1,0 lần mức lương cơ bản.

Tuy nhiên sau khi xem xét, EVN cho thấy cần rà soát lại để xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 trên cơ sở cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của tập đoàn.

Trên cơ sở đánh giá, phân tích và cập nhật tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính quý I/2020, EVN đã xây dựng kế hoạch tiền lương mới, phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Cụ thể, EVN đã điều chỉnh Kđc = 0,5 thay cho Kđc =1 như đã nêu trong phương án cũ để xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý năm 2020 trên tinh thần tiếp tục duy trì hệ số điều chỉnh tăng thêm của người quản lý Công ty mẹ là 0,5 lần (Kđc = 0,5) như đã thực hiện trong các năm qua.

Với hệ số Kđc = 0,5, quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý Công ty mẹ – EVN năm 2020 là 8.064 triệu đồng, tương ứng với mức tiền lương bình quân là 48,432 triệu đồng/người/tháng, tương đương tăng 2,67% so với thực hiện năm 2019.

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, tháng 3/2020, EVN đã có Tờ trình quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động và người quản lý Công ty mẹ để Hội đồng thành viên thông qua.

Theo đó, trong năm 2020, EVN muốn tăng mạnh lương cho người quản lý. Theo đó, kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý tại EVN năm 2020 dự kiến ở mức 10,752 tỷ đồng (14 người). Kế hoạch mức lương bình quân của người quản lý tại EVN năm 2020 theo đề xuất sẽ ở mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nếu kế hoạch trên được chấp thuận, người được hưởng lương cao nhất tại EVN tất nhiên là ông Dương Quang Thành – Chủ tịch Hội đồng thành viên, kế hoạch hưởng lương năm 2020 sẽ là 864 triệu đồng, cao hơn nhiều so với mức lương thực hiện năm 2019 (630,5 triệu đồng).

Tiếp theo là ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN, theo kế hoạch năm 2020, ông này sẽ nhận mức lương dự kiến là 840 triệu đồng, cao hơn 227 triệu đồng so với mức thực hiện năm 2019 (613 triệu đồng).

Trong khi các lãnh đạo được kế hoạch tăng lượng mạnh thì người lao động chỉ tăng ở mức nhẹ. Cụ thể, mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động tại Công ty mẹ EVN năm 2019 là 23.105 triệu đồng/người/tháng; trong khi kế hoạch năm 2020 cũng chỉ tăng lên mức 24.046 triệu đồng/người/tháng, tương đương tăng khoảng 4% so với mức thực hiện năm 2019.

Sau khi chúng tôi thông tin, dư luận đã bày tỏ sự phản đối về kế hoạch lương năm 2020 của EVN. Nhiều ý kiến cho rằng, kế hoạch tăng lương cho lãnh đạo EVN là quá cao trong bối cảnh hiện nay.

phapluat.tuoitrethudo

Từ khóa:
Bài viết liên quan