Tập đoàn EVN lại âm mưu đánh úp giá điện, kịch bản lobby đã khởi động

Tập đoàn EVN lại tìm cách tăng giá điện nè bà con.

Lần này họ thông báo: vì lượng điện trong thời gian qua tiêu thụ nhiều mà thủy điện không đủ cung cấp. Cho nên, EVN đã phải huy động các máy phát điện chạy bằng dầu với giá thành rất cao, có thể từ 3.500 đến 5.000 đồng/kw?

Trong khi đó thì hiệp hội điện năng lượng gió ở Bình Thuận đã phải gởi công điện lên bộ công thương, phản đối tập đoàn EVN cắt giảm công suất phát điện của họ. Cả 2 dự án điện gió ở Bình Thuận, bị EVN ép giảm công suất từ 38% đến 65% công suất thiết kế, hầu như tất cả các ngày trong tháng.

Tại sao EVN cắt giảm công suất điện năng lượng rồi cho máy chạy dầu phát điện để bù vào? Chỉ có thể, đây là trò lưu manh kiếm cớ tăng giá điện của bọn độc quyền mà thôi.

Xã hội cái coca-cola gì mà bọn quan chức cứ tìm cách hút máu của dân để sống như thế? Thằng tìm cách tăng giá, thằng nghĩ cách tăng thuế, thằng nghĩ cách đưa lao động ra nước ngoài, thằng tìm cách cướp đất của dân bán cho doanh nghiệp, thằng nghĩ cách huy động nguồn vốn của đồng bào.v.v…

Bọn bây có quyền, có thế, có học hàm học vị, có lý luận chính trị cấp cao, có đạo đức phong cách sáng ngời, có ánh sáng mác lê soi đường dẫn lối, có tư tưởng ông cụ làm kim chỉ nam…. Răng không biết vươn ra thế giới kiếm tiền, mà cứ soi trong lưng đồng bào nghèo của mình kiếm ăn riết rứa bây?

Tổ cha bây nà!

FB Ngô Trường An

Từ khóa: ,
Bài viết liên quan