TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội là “bộ mặt” của Việt Nam, cần tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Sáng 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 -2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, như đã nhiều lần khẳng định, đất nước Việt Nam chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ.

Hà Nội là vùng đất đại linh nhân kiệt, thủ đô lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Cần tăng cường chống tham nhũng, kiểm soát quyền lực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm.

Cụ thể, sau khi nghe lãnh đạo Hà Nội trình bày báo cáo, tham luận, các ý kiến tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước phát biểu.

Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội về những kết quả, thành tích to lớn và quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, Đảng bộ Hà Nội đã triển khai có hiệu quả 8 chương trình công tác, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công “5 nhiệm vụ trọng tâm”, “3 khâu đột phá”, hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ đề ra.

“Thủ đô đang ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, giao dịch quốc tế, tạo động lực quan trọng đối với phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Đi vào đánh giá cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả toàn diện, là địa phương dẫn đầu cả nước về số xã đạt chuẩn “nông thôn mới”, với nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho rằng, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều tiến bộ. Diện mạo Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Thành phố đã tập trung đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa-xã hội, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-công nghệ đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thời gian qua.

“Việc quan tâm, chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao, cả ở trong nước và quốc tế”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội là một trong những đảng bộ đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các nghị quyết của Trung ương, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp.

Bên cạnh đó, công tác củng cố các cơ sở đảng, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội có nhiều cố gắng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên.

“Hà Nội là Thủ đô của cả nước, là bộ mặt của quốc gia, là tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ của khí thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, có truyền thống đấu tranh cách mạng rất kiên cường, tiêu biểu cho truyền thống văn hiến và anh hùng, hòa bình và hữu nghị của dân tộc Việt Nam, nơi gửi gắm niềm tin và hy vọng của đồng bào, chiến sĩ cả nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu.

Vị lãnh đạo cũng đi vào phân tích những hạn chế, khuyết điểm, tồn tại của Đảng bộ Hà Nội trong nhiệm kỳ vừa qua, làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, thời cơ và thách thức đang đặt ra do bối cảnh quốc tế, khu vực và tình hình Việt Nam.

Do đó, theo Tổng Bí thư, Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Hà Nội.

Trao đổi về vấn đề định hướng phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, vị thế và trách nhiệm của Thủ đô và của Đảng bộ Thủ đô.

“Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiều lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được, Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn xa hơn, với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

“Như tôi đã nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Hà Nội cũng chưa khi nào có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ. Chính vì thế, yêu cầu đặt ra với Hà Nội cũng không thể như với các địa phương khác, mà phải cao hơn, sâu hơn, mạnh hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về Hà Nội, Luật Thủ đô và các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn 35 năm đổi mới, Hà Nội cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển Hà Nội nhanh, bền vững hơn.

Theo đó, với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, Hà Nội cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch.

Hà Nội cũng cần thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn, làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Hà Nội tự hào là nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng của vùng đất địa linh nhân kiệt, hội tụ nhân tài của đất nước, làm nên một hình ảnh tiêu biểu của cả nước, một “Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”, là “Thành phố vì hòa bình” và nay Hà Nội là “Thành phố sáng tạo” – đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần to lớn để phát triển Thủ đô trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo nhà lãnh đạo, trong giai đoạn tới, Hà Nội cần khơi dậy tinh thần tự hào, tình yêu, trách nhiệm, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, tôn trọng pháp luật, có lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng.

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”, Tổng Bí thư nhắc lại.

Cùng với phát triển sức mạnh nội tại, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Hà Nội cần mở rộng quan hệ với thủ đô các nước, tăng cường quảng bá về Thăng Long-Đông Đô-Hà Nội với bạn bè quốc tế, làm tiền đề cho việc mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô, của đất nước ta trên trường quốc tế.

Về công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đảng bộ Hà Nội cần đặc biệt chú trọng, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hà Nội cần đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân.

“Đồng thời, Đảng bộ tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Theo đồng chí Nguyễn Phú Trọng, thành phố cần thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền, xử lý nghiêm minh, đồng bộ cả kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý bằng pháp luật những cán bộ vi phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch đặc biệt lưu ý Đảng bộ Hà Nội cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

“Tất cả cùng vào cuộc, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, khắc phục bằng được những yếu kém, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua về vấn đề này”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước,” Hà Nội cần chủ động hơn nữa, tranh thủ sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước và các tổ chức quốc tế.

Cùng với đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố cũng cần phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, quan tâm phối hợp chặt chẽ với Hà Nội, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, các nguồn lực đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP. Hà Nội khẳng định thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/ 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm (tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo).

Kinh tế Thủ đô đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 ước tăng 7,39%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015, gấp 1,8 lần bình quân cả nước. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc, giai đoạn 2016-2020 đạt 25 tỷ USD, gấp 3,9 lần giai đoạn 2011-2015. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của cả nước.

Báo cáo chính trị của Hà Nội nhấn mạnh về mục tiêu tổng quát đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển Thủ đô đến năm 2045. Theo đó, đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực, cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP/người đạt 8.300-8.500 USD.

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh – thông minh – hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô, GRDP/người đạt 12.000-13.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững, là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP/người đạt trên 36.000 USD.

Bài viết liên quan