Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm động trời tại Công ty Xổ số TP Hồ Chí Minh

Thanh tra Chính phủ vừa công bố Kết luận thanh tra “Việc thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong hoạt động kinh doanh xổ số tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết (XSKT) TP Hồ Chí Minh”, đã chỉ ra hàng loạt sai phạm.

Thứ nhất: Trong công tác tổ chức, lao động

Nội dung quy định số 693-QĐ/XSKT-HĐTV ngày 09/10/2015 của công ty về điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty thiếu cụ thể, thiếu chi tiết. Cơ cấu tổ chức, phân bổ lao động của một số phòng, bộ phận còn chưa hợp lý so với chức năng, nhiệm vụ. Công ty bổ nhiệm một số vị trí chưa đạt tiêu chuẩn và điều kiện Quy định đã ban hành.


Thứ hai: Việc lựa chọn, ký và thực hiện hợp đồng kinh doanh với các đại lý

Công ty chưa ban hành quy chế quy định các tiêu chí để lựa chọn các “đại lý xổ số”.

Hằng năm, công ty không tổ chức đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng của từng đại lý; việc phát triển, mở rộng đại lý của công ty còn hạn chế về số lượng và địa bàn; việc ủy quyền của các đại lý cho các cá nhân đến giao dịch với công ty không được công chứng, chứng thực của các cơ quan chức năng.

Nhiều đại lý không đạt tỉ lệ tiêu thụ vé đã quy định trong hợp đồng, nhưng công ty không có biện pháp xử lí, cuối năm vẫn tiếp tục kí kết với các đại lý vi phạm hợp đồng. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng Giám đốc công ty, Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh.

Thứ ba: Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động kinh doanh

Năm 2013-2014, công ty công bố kết quả sản xuất kinh doanh chưa đầy đủ theo quy định.

Thứ tư: Trong thực hiện các quy định về minh bạch tài sản thu nhập (TSTN)

Năm 2013, công ty không thực hiện minh bạch TSTN. Năm 2014, công ty không lập kế hoạch trước khi tổ chức thực hiện minh bạch TSTN. Chưa lập sổ giao nhận Bản kê khai (BKK), chưa lập hồ sơ về minh bạch TSTN; Thủ tục, trình tự tiếp nhận BKK, rà soát nội dung kê khai, kiểm tra mẫu kê khai chưa chặc chẽ, chưa đúng quy định. Một số BKK thực hiện không đúng theo quy định.

Thứ năm: Thực hiện thoái vốn đầu tư nước ngoài ngành kinh doanh chính

Đến ngày 31/7/2017, công ty còn 1 khoản đầu tư nước ngoài chưa thoái vốn (đầu tư 30 tỷ đồng tương ứng 32,1% vốn điều lệ vào công ty CP Đầu tư KCN-ĐT Hóc Môn, phát sinh từ năm 2008). Khoản đầu tư tài chính dài hạn này không đem lại hiệu quả kinh tế; việc thoái vốn cho khoản đầu tư nước ngoài còn chậm theo yêu cầu.

Thứ sáu: Việc kê khai, xuất hóa đơn thuế GTGT

Công ty (gồm cả xí nghiệp In tài chính là đơn vị trực thuộc Công ty) chưa kê khai, xuất hóa đơn đối với giá trị hàng hóa là quà tặng, ấn vật phẩm mua về để phát cho khách hàng trong năm 2013 và 2014 với tổng giá trị mua là 5,003 tỷ đồng, thuế GTGT tương ứng 500,3 triệu đồng; vi phạm Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính. Thanh tra Chính phủ yêu cầu công ty nộp số tiền thuế tổng cộng 500.357.394 đồng vào ngân sách nhà nước.

Những vi phạm nêu trên trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch, Tổng giám đốc, Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh, Trưởng phòng quản trị nguồn nhân lực, Trưởng phòng Kế toán tài vụ công ty và Xí nghiệp in tài chính.

Công ty TNHH MTV XSKT TP Hồ Chí Minh là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động căn cứ các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ngoài hàng loạt sai phạm (thời kỳ 2013-2017) đã được Thanh tra Chính phủ kết luận như trên, thời gian qua tại Công ty này, dư luận cũng đặt nhiều câu hỏi về khoản tiền lãi thu được từ nguồn tiền gửi ngân hàng của công ty; việc Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh bố trí em ruột là bà Đỗ Ánh Nga làm bộ phận kế toán tài vụ…(?)

Từ những thiếu sót, vi phạm nêu trên, Thanh tra yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể có liên quan và có biện pháp khắc phục những thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận.

CAND

DMCA.com Protection Status