Thấy gì qua danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII?

Sáng nay, 13/10, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; công bố kết quả bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

Theo đề án nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 71 người. So với khoá XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giảm 6,5%. Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử gồm 80 người. Theo công bố, Đại hội đã bầu đủ 71 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo số liệu công bố từ Ban Tổ chức, số Ủy viên Ban Chấp hành tái cử là 46 người (chiếm 64,79%); số Ủy viên Ban Chấp hành tham gia lần đầu là 25 người (chiếm 35,2%). Ủy viên Ban Chấp hành là nữ có 14 người (chiếm 19,72%).

Về độ tuổi, trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII có 3 người dưới 40 tuổi (4,23%); 35 người từ 40 – 50 tuổi (49,30%); 33 người trên 50 tuổi (46,48%). Độ tuổi trung bình là 49,3 tuổi.

Về học vị, có 25 người là Tiến sĩ (35,21%); có 34 người là Thạc sĩ (47,89%) và 12 người Đại học (16,90%). Về học hàm, có 1 Giáo sư và 1 Phó giáo sư. Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII Vương Đình Huệ là Giáo sư, Tiến sĩ Kinh tế. Tất cả 71 Ủy viên Ban Chấp hành đều có Lý luận chính trị Cao cấp, cử nhân.

Theo danh sách Ban Chấp hành khóa XVII được công bố, một số lãnh đạo chủ chốt của Thành ủy Hà Nội khóa XVI không tái cử.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy); bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội); ông Đào Đức Toàn (Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội) đều không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Trong số các Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI, chỉ có ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tái cử; được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Một số lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cũng không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; ông Nguyễn Quốc Hùng; ông Nguyễn Thế Hùng; ông Ngô Văn Quý.

Hai Phó Chủ tịch UBND thành phố tái cử Ban Chấp hành khóa XVII gồm ông Nguyễn Doãn Toản và ông Lê Hồng Sơn. Cả hai ông Toản và Sơn đều có tên trong danh sách Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII.

Về bầu cử Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã biểu quyết thống nhất số lượng  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 người.

Danh sách bầu cử Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI chuẩn bị gồm 18 người (số dư 12,5%). Tại Hội nghị không có người nào ứng cử, không có người nào được đề cử.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã bầu được 16 người vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó tái cử 11 người, tham gia lần đầu 5 người.

11 người tái cử gồm ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Nguyễn Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; ông Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; ông Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

5 người tham gia lần đầu gồm ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND thành phố; bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch LĐLĐ thành phố và ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội.

Trong số các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Văn Phong, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Hoàng Trọng Quyết được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

2. Chu Ngọc Anh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

3. Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy

4. Nguyễn Thị Tuyến – Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

5. Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố

6. Vũ Đức Bảo – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

7. Hoàng Trọng Quyết – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

8. Nguyễn Quang Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

9. Nguyễn Lan Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Thành phố

10. Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

11. Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

12. Nguyễn Doãn Toản – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

13. Nguyễn Quốc Duyệt – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô

14. Nguyễn Hải Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố

15. Bùi Huyền Mai – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Đại biểu Quốc hội khoá XIV

16. Nguyễn Trọng Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

17. Hoàng Minh Dũng Tiến – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ba Đình

18. Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh

19. Đinh Trường Thọ – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai

20. Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

21. Nguyễn Phi Thường – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

22. Phạm Quí Tiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất

23. Hà Minh Hải – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Đống Đa

24. Trần Thế Cương – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm

25. Trần Thị Phương Hoa – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

26. Lê Ngọc Anh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên

27. Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín

28. Trần Anh Tuấn – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy

29. Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm

30. Đường Hoài Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Long Biên

31. Trần Đức Hoạt – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm

32. Nguyễn Xuân Lưu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân

33. Nguyễn Quang Hiếu – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai

34. Trần Đình Cảnh – Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

35. Nguyễn Văn Nam – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng

36. Nguyễn Thanh Xuân – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông

37. Đỗ Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Tây Hồ

38. Trần Đức Hải – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng

39. Lê Kim Anh – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố

40. Lê Anh Quân – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm

41. Nguyễn Văn Thọ – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai

42. Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh

43. Nguyễn Hữu Chính – Thành ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

44. Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ

45. Võ Nguyên Phong – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố

46. Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND Thành phố

47. Ngô Anh Tuấn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố

48. Nguyễn Ngọc Việt – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức

49. Nguyễn Việt Hà – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố

50. Chử Xuân Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố

51. Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

52. Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây

53. Nguyễn Trúc Anh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố

54. Vũ Thu Hà – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố

55. Nguyễn Chí Lực – Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

56. Phạm Hải Hoa – Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

57. Bạch Liên Hương – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố

58. Nguyễn Anh Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

59. Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố

60. Mai Sơn – Thành ủy viên, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố

61. Chu Hồng Minh – Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội

62. Trần Thị Nhị Hà – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố

63. Nguyễn Mạnh Quyền – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố

64. Nguyễn Hồng Sơn – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố

65. Phạm Quang Thanh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, Đại biểu Quốc hội khóa XIV

66. Nguyễn Thanh Sơn – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

67. Lê Minh Đức – Thành ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND Thành phố

68. Nguyễn Xuân Đại – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố

69. Bùi Thị Thu Hiền – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố

70. Vũ Hà – Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố

71. Nguyễn Anh Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

2. Chu Ngọc Anh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

3. Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy

4. Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

5. Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

6. Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy

7. Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố

8. Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố.

9. Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

10. Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

11. Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố.

12. Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy

13. Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

14. Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

15. Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố

16. Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

2. Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố

3. Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy

4. Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

5. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY HÀ NỘI KHÓA XVII

1. Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

2. Nguyễn Chí Lực, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

3. Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy

4. Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

5. Đỗ Tâm Diệp Quỳnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố

6. Phùng Xuân Dương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 1 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

7. Ma Đức Hiển, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

8. Nguyễn Thị Lan Anh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

9. Trần Thị Thu Hương, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

10. Trần Ngọc Oanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

11. Nguyễn Ngọc Anh, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 4 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

12. Hoàng Văn Toái, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 2 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Thấy gì qua danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVII? - ảnh 1

Trường Phong

Bài viết liên quan