Thay vì dòm ngó tiền cứu trợ bà Trương Thị Ngọc Ánh nên lo lại công vụ của bản thân mình

Theo Thông Tư số 90/2018/TT-BTC thì Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc là một trong những đối tượng phải Công khai ngân sách, kể cả, dự toán và quyết toán theo quý, theo năm. Nhưng trên trang Web của Mặt Trận Tổ Quốc Trung Ương thì không có thông tin công khai này. Tại sao????

Trong khi đó, dự chi Ngân sách trong năm 2020, chỉ tính riêng Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc là hơn 207 tỷ đồng. Chưa tính Mặt Trận Tổ Quốc các tỉnh/thành, quận/ huyện……

Dự chi ngân sách năm 2020 cho Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc ( UBMTTQ) thành phố HCM là 43 tỷ 328 triệu đồng. Tỉnh Đồng Nai hơn 14 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Bình bèo nhèo cũng 7,02 tỷ đồng. Hà Giang nghèo đói cũng có hơn 6,5 tỷ đồng để chi tiêu cho Mặt Trận Tổ Quốc.

Dưới cấp tỉnh thành là cấp Quận huyện, Gò Vấp (TP.HCM) chi cho MTTQ Gò Vấp 3 tỷ đồng năm 2019.

Theo Luật Ngân Sách Nhà Nước trên trang web của tất cả cơ quan sử dụng/ phân cấp ngân sách đều phải công khai theo Luật Ngân Sách Nhà Nước và Thông Tư 343/2016/TT-BTC.

Vậy thay vì dòm ngó tiền cứu trợ mà Nhân Dân tự góp với nhau, bà Trương Thị Ngọc Ánh nên lo lại công vụ của bản thân mình. Bản thân Mặt Trận Tổ Quốc còn không công khai thu chi thì khi chính Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc đang tồn tại dựa vào ngân sách của Nhân Dân bà Ánh nghĩ sao?

Vậy thay vì dòm ngó tiền cứu trợ mà Nhân Dân tự góp với nhau, bà Trương Thị Ngọc Ánh nên lo lại công vụ của bản thân mình. Bản thân Mặt Trận Tổ Quốc còn không công khai thu chi thì khi chính Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc đang tồn tại dựa vào ngân sách của Nhân Dân bà Ánh nghĩ sao?

Đã không biết xấu hổ mà còn phát biểu vi hiến đúng thật là sợ người ta không biết mình ác mà???

Tất cả số liệu trên đều dựa theo số liệu công khai của Bộ Tài Chính/ Sở/ phòng Tài chính địa phương.

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan