Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Sau Covid-19, xuất hiện một loại “virus” cực kỳ nguy hiểm

Bài viết xin để loại “virus” này trong ngoặc kép, bởi đây là “virus trì trệ” như lời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 12/2/2020 vừa qua: “Chúng ta phải chống cả 2 loại virus, một là virus Corona và một loại virus nữa là “virus trì trệ”, không chịu làm việc, lấy lý do dịch bệnh nên không hành động, ảnh hưởng lớn đến kinh tế – xã hội của đất nước”.

Có thể ít nhiều các bạn đã biết, vào tháng 5/2019 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đặt vấn đề xóa bỏ ngay thứ “văn hóa không nhúc nhích”, văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”, văn hóa đợi nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm, chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao mà nhân dân, cơ quan đang mong đợi.

Với sự vận hành của cả hệ thống chính trị trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, năm 2019 Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi (nhất là về kinh tế). Tuy nhiên, chúng ta bước vào năm 2020 với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 mà chưa biết đến khi nào kết thúc.

Hiện tại, sự tác động của dịch COVID-19 với nền kinh tế đã cho thấy sức sản xuất giảm, tiêu thụ hàng hóa trì trệ, thị trường xuất nhập khẩu bị tác động không nhỏ… Do đó, cùng với việc quyết liệt phòng chống đại dịch COVID-19, rất cần sự quyết liệt chống lại “văn hóa không nhúc nhích” của “virus trì trệ”. Muốn vậy, phải thẳng tay gạt bỏ những “Ai bàn lùi, nhụt chí thì đứng sang một bên” như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, phải xác định rõ ràng như khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “giờ chỉ bàn tiến, không bàn lùi”!

“Văn hóa không nhúc nhích” của loại “virus trì trệ” rất nguy hại còn bởi sự “lây lan” của nó từ người này sang người khác, từ địa phương này sang địa phương khác, từ bộ ngành này sang bộ ngành khác và rất dễ “lan tỏa” từ trên xuống dưới!

Cùng chung tay “dập” COVID-19, mỗi chúng ta hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết chúng sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Theo Thành đồng tổ quốc