Thương cảm cảnh học sinh vùng cao ngồi học trên nền đất nhão nhoẹt

Thời điểm này, học sinh trên cả nước đã bắt đầu một năm học mới. Nếu ở thành phố, miền xuôi, học sinh được hưởng những điều kiện thuận lợi hơn thì nhiều nơi ở vùng sâu, vùng xa, không ít em vẫn phải chịu những thiệt thòi, khó khăn. Nhiều học sinh phải chân đất đi học; ngồi học trong căn phòng với nền đất nhão nhoẹt.

Xin gửi tới bạn đọc một số bức ảnh cảnh học sinh vùng cao – những bức ảnh thể hiện sự thiếu thốn, khó khăn bộn bề của học sinh nơi miền núi còn nghèo khó…

LĐO