Mạng xã hội lan truyền “Tuyên ngôn độc lập Hồ Nam”, Trung Quốc sắp có binh biến?

Một nhóm người ở Trung Quốc đã ra tuyên ngôn tuyên bố tự trị, độc lập của tỉnh Hồ Nam. Bản tuyên bố này đã được chia sẻ rộng rãi trên các trang website mạng xã hội ở Trung Quốc trong tuần qua.

Tin tức này được báo Đài Loan rất nổi tiếng là https://www.taiwannews.com.tw/ loan đi vào ngày 17 tháng 02 năm 2020. (1)

Trong bản tuyên ngôn có một đoạn nhấn mạnh được dịch tạm như sau: “Chế độ độc tài toàn trị (Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ) chỉ có thể duy trì sự cai trị của nó bằng cách kéo dài sự đau khổ của người dân, chặn tai, bịt mắt của người dân không cho người dân nghe, không cho người dân nói… làm người dân mất đi cơ hội và khả năng cảnh báo, cũng như tự cứu lấy bản thân.”

Chưa thấy người đứng tên cho bản tuyên bố tự trị này. Oan có đầu, nợ có chủ. Viết và dịch là “tự trị” thì đúng hơn là “độc lập”, bởi nếu tuyên bố độc lập thì cũng phải tuyên bố lãnh tụ, trong trường hợp này thì không.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu phần trăm dân số tỉnh Hồ Nam ủng hộ cho bản tuyên bố này. Tuy nhiên con số hẳn không phải là ít. Báo Taiwannews là báo uy tín nhất nhì đảo Đài, có tên miền .tw là tên miền chính thống

Tỉnh Hồ Nam xưa là thủ đô nước Sở. Trong cuối thời nhà Tần, nước Sở là một trong các nước mạnh nhất, địch lại nhau ngang ngửa với nước Tần có thủ đô tại Trường An trong nhiều năm. Sở Bá Vương Hạng Vũ là vị tướng đã tiêu diệt triều đại nhà Tần. Sau đó thành quả này rơi vào tay Lưu Bang là Hán Cao Tổ lập nên nhà Hán kéo dài hơn 400 năm sau đó.

Kim Định, giáo sư đại học Văn khoa Sài Gòn cho rằng, tổ tiên người Việt chính là người Viêm Việt, thời xưa vốn là chủ nhân đầu tiên trên khắp lãnh thổ Trung Hoa hiện tại. Người Viêm Việt đã làm nên văn hóa Việt Nho, một nền văn hóa tinh thần, lấy nhu thuận là cốt lõi, đại biểu cho nền văn min nông nghiệp. Sau này, một bộ tộc du mục người Hoa đã tràn từ phương Bắc xuống. Họ mang tinh thần võ biền, đàn áp, đẩy người Viêm Việt xuống phía Nam. Người Viêm Việt di tản đến khắp vùng Đông Nam Á rồi phân hóa thành nhiều chủng tộc khác nhau.

Thực ra trong thời Xuân Thu Chiến Quốc có đến 6 nước mạnh là Tề, Tấn, Ngô, Việt, Sở, Tần. Cả 6 đã có lần gần nắm trọn cả nước Tàu. Nhưng rồi Tề Hoàn Công thì ngăn Sở, Tấn Văn Công thì liên kết với Tần để đánh Sở, giúp cho Tần lớn mạnh và đó là điều người sau cho Tấn Văn Công không nhìn xa bằng Tề Hoàn Công. Ngô đã có lúc mạnh đủ sức chinh phục trọn nước Tàu, nhưng Phù Sai không biết giữ điều độ… (xem Royaume de Ou của Tschepe p.141) nên bị Việt diệt năm 372 và lúc ấy Việt trở nên mạnh nhất: cả nước Tống, Trịnh, Lỗ, Vệ, Trần, Sái… đều phải cầm thẻ ngà đến triều yết Việt Câu Tiễn… Nhưng rồi Việt bị Sở diệt và sức mạnh chuyển sang Sở. Nhưng Sở không gặp may nên cuối cùng bị Tần diệt và thống nhất nước Tàu, do đó đổ khuôn cho Nho giáo được nhà Hán thừa hưởng và truyền đến tận đầu thế kỷ 20, nên gọi là Hán Nho. Thế mà lẽ ra phải là Việt Nho vì tất cả chỉ có bốn dịp may để Nho giáo có thể đổ khuôn thì Viêm Việt nắm ba (Ngô, Việt, Sở cùng chủng Nam Man. Tấn, Tề không có may bằng, nên không kể).

Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc xưa kia có rất nhiều người Lạc Việt. Về việc không gặp thấy sọ Lạc Việt ở Trung Nguyên thì quả là một lí cụ thể, nhưng chưa hội tụ đủ điều kiện để trở thành quyết định. Trước hết là việc đo chỉ số sọ chưa chắc đã làm xong vì nó cũng giống khoa khảo cổ, mà khảo cổ vẫn cho là chưa thám quật hết, mãi đến năm 1968 mà còn tuyên bố như trên (xem The Archeology of Ancient China của Kwang Chil, Yale University 1968) thì tại sao việc đo sọ đã kể làm làm xong, nghĩa là đã thám quật cùng khắp miền Trung Nguyên bát ngát. Hoặc có thể đời ấy chưa biết chôn táng, còn vất xác ra cho chim muông ăn, nên không giữ được sọ. Có truyền thuyết lúc xưa đều thế. Trong Văn hiến thông khảo, Mã Đoan Lâm (trang 146) còn nhắc tới dân Đồn Tốn ở mạn tây Giao Chỉ có tục đưa người chết ra rừng cho chim ăn hết thịt còn xương đốt tán rắc xuống biển. Các nhà khảo cổ chưa tìm ra sọ của thổ dân Long Sơn có lẽ cũng vì đó chăng.

Còn một điều khó hiểu cho người không chuyên môn là tại sao các nhóm đo khác nhau quá: cùng là người miền Trung mà Holbe đo là 79.36, còn Madrolle 84.62: thế là cách nhau đến 5.62. Chỉ cần hai chỉ số đã là một chủng mà đây cách nhau những 5.62.

Người miền Nam tổng quát cũng thế: Madrolle đo là 78.98 còn Holbe là 84.40, cách nhau 5.42

Chỉ số hộp sọ người Hoa Bắc là 77.54 nhưng với nhà bác học Kogagei là 80.20 vậy mà người Bắc Việt theo Huard là 80.02 và người Huế theo Holbe là 80.81 thì có khác chi mấy với chỉ số sọ Hoa bắc của Kogagei

Nghiệp đoàn báo chí / Taiwan News