Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị thêm một số chiến lược mới

Bộ Quốc phòng chuẩn bị thêm một số chiến lược mới, dự báo các tình huống, đề xuất các chủ trương, phương án đối phó để chúng ta không bao giờ phải bị động, bất ngờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị thêm một số chiến lược mới - Ảnh 1.
Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội sáng 28-9 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội sáng 28-9, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh yêu cầu này.

Không để bị động, bất ngờ

Trong bài phát biểu gần một tiếng đồng hồ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội “công phu, bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm” của Bộ Quốc phòng. “Đại hội được tổ chức khai mạc rất trọng thể, thiết thực theo đúng kế hoạch. Báo cáo chung của Quân ủy trung ương và một số báo cáo tham luận bước đầu phát biểu đều rất sâu sắc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chính nhưng chúng ta vẫn gặp không ít trở ngại và khó khăn. Có những diễn biến mới, có những cạnh tranh, xung đột giữa các quốc gia, khu vực. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng nghiêm trọng hơn. Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo, đứng trước nhiều  khó khăn, phức tạp.

Bên cạnh đó, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước, chế độ và quân đội ngày càng tinh vi, thâm hiểm và trực diện hơn.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đảng đã đề ra. Có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược đối với Đảng, Nhà nước về an ninh quốc phòng, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, giữ vững môi trường ổn định để phát triển…

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng ghi nhận, biểu dương quân đội đã tham mưu, đề xuất nhiều chiến lược an ninh quốc phòng, và tới đây cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chuẩn bị thêm một số chiến lược mới, dự báo các tình huống, đề xuất các chủ trương, phương án đối phó để chúng ta không bao giờ phải bị động, bất ngờ. Chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng chiến lược trên một số lĩnh vực, vùng miền…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị thêm một số chiến lược mới - Ảnh 2.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại đại hội sáng 28-9 – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Xứng đáng là quân đội của nhân dân

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trước những diễn biến của tình hình, quân đội đã thực sự là chỗ dựa của nhân dân, và quân đội cần phải tiếp tục phát huy điều này.

“Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường. Qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn, tỏa sáng hơn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới, khẳng định vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Đặc biệt trong nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 cũng như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ đã thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân, xứng đáng là quân đội của nhân dân, quân đội trong lòng dân”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới, Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, “gương mẫu, tiêu biểu”, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Vì thế, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn quân.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Quân sự mà không có chính trị thì như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ Quân đội cần hết sức chú trọng thường xuyên tăng cường giáo dục về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về truyền thống, văn hóa dân tộc, bản chất giai cấp của quân đội; về đối tượng, đối tác trong tình hình mới, bảo đảm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh nào thì quân đội cũng luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; có ý chí, quyết tâm cao, vượt qua mọi gian khổ, hi sinh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Bộ Quốc phòng cần chuẩn bị thêm một số chiến lược mới - Ảnh 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu, khách mời dự đại hội – Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Từ 2030 sẽ xây dựng quân đội hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu – đội quân công tác – đội quân lao động sản xuất”; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết Trung ương.

Chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ trương về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống, bảo đảm trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp tổng thể, hóa giải nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Người đứng đầu Đảng cũng đề nghị Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; tạo tiền đề vững chắc để phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại.

Tiếp tục điều chỉnh tổ chức biên chế, bảo đảm “tinh, gọn, mạnh” hơn nữa. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của quân đội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý quân đội cần phát huy hiệu quả hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp quân đội, quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng vào hoạt động kinh tế. Chú trọng rút kinh nghiệm công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua, tới đây Quân đội cần phải làm chặt chẽ hơn, không được để sơ hở, sai sót, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự “Bộ đội Cụ Hồ”. ..

Tuổi trẻ

DMCA.com Protection Status
Bài viết liên quan