Tổng bí thư, Chủ tịch nước tái xuất, chủ trì họp Bộ Chính trị quyết định nhân sự

Hội nghị Bộ Chính trị định kỳ do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 5.7 đã quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Ngày 5.7, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị định kỳ.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các ban Đảng, các bộ, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, Bộ Chính trị đã nghe Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài đến năm 2030 (Tờ trình số 942-TTr/BCSĐCP, ngày 17.6.2019).

Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị Bộ Chính trị hôm 22.6 /// Ảnh TTXVN
Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị Bộ Chính trị hôm 22.6

Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đầu tư nước ngoài, ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã quyết định ra nghị quyết chuyên đề về vấn đề quan trọng này.

Cũng tại hội nghị, bộ Chính trị đã xem xét tờ trình của Đảng ủy Công an T.Ư (số 215-TTr/ĐUCA, ngày 1.3.2019) và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21 (về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới – phóng viên) và yêu cầu cấp bách hiện nay, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị mới về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới để thay Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26.3.2008 của Bộ Chính trị khóa X.

Bên cạnh đó, sau khi xem xét tờ trình của Tạp chí Cộng sản (số 34-TTr/TCCS, ngày 28.4.2019) và ý kiến thẩm định của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thống nhất ra quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tạp chí Cộng sản để thay Quyết định số 109-QĐ/TW, ngày 28.6.2012 của Bộ Chính trị khóa XI.

Cũng tại hội nghị, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức T.Ư (số 378-TTr/BTCTW, ngày 2.7.2019), Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Nguồn Thanh Niên

Bài viết liên quan