Tổng chủ biên bộ SGK Cánh Diều: “Thầy cô có trách nhiệm giải thích từ ngữ cho các em”

Cánh Diều là một trong 5 bộ sách giáo khoa SGK lớp 1 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để cho học sinh lớp 1 trong năm học 2020-2021 và đã được tập huấn tại các cơ sở giáo dục trong vòng 1 tháng.

Về ngôn từ địa phương, khẩu ngữ có trong Sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều như: “Nhà ve chả có gì”; “Cò chả đáp gì”; “Chị hứa tìm dép hộ em mà”; “Nó (thỏ) la cà nhá cỏ, nhá dưa”… ông Nguyễn Minh Thuyết – tổng chủ biên môn tiếng Việt của bộ sách “Cánh diều” giải thích rằng:

“Đây là sách viết cho toàn quốc nên bên cạnh những từ phổ thông, chúng tôi cũng dùng những từ địa phương nhưng ít thôi. Thầy cô có trách nhiệm giải thích từ ngữ cho các em, thế thì mới gọi là dạy học”.

Về khẩu ngữ như: “Tợp”, “chả” trong sách được ông Thuyết giải thích:

“Còn từ “chả”, tôi phân tích cho rõ, đây là khẩu ngữ, không phải là văn chương, tôi dùng là vì bắt buộc phải dùng. Học sinh chưa học vần “ông” hay “ăng” trong từ “không” và “chẳng”, nên phải dùng từ “chả” cho phù hợp khi học sinh mới viết lách được vài chữ”.

Ông Nguyễn Minh Thuyết là Giáo sư Tiến sĩ, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới; là Chủ biên sách Tiếng việt lớp 1 của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Liên quan đến bộ sách này, ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ GD-ĐT trả lời báo chí: “Đến hiện tại, Bộ chưa nhận được bất kỳ phản ánh chính thức nào từ giáo viên, cơ sở giáo dục, nhà khoa học về vấn đề này. Hiện mới trải qua vài tuần trải nghiệm và vẫn đang triển khai chương trình chuẩn đầu ra.”

Khi bị phụ huynh phản ánh, GS Nguyễn Minh Thuyết – tổng chủ biên môn tiếng Việt của bộ sách “Cánh diều” – cho biết: “Đây là sách viết cho toàn quốc nên bên cạnh những từ phổ thông, chúng tôi cũng dùng những từ địa phương nhưng ít thôi.

Thầy cô có trách nhiệm giải thích từ ngữ cho các em, thế thì mới gọi là dạy học”.

“Còn từ “chả”, tôi phân tích cho rõ, đây là khẩu ngữ, không phải là văn chương, tôi dùng là vì bắt buộc phải dùng. Học sinh chưa học vần “ông” hay “ăng” trong từ “không” và “chẳng”, nên phải dùng từ “chả” cho phù hợp khi học sinh mới viết lách được vài chữ” – ông Thuyết khẳng định.

TT

Bài viết liên quan