Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và 2 cán bộ Cục thuế tỉnh Đồng Nai bị doanh nghiệp làm đơn tố cáo

Ông Cao Anh Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cùng 2 cán bộ Cục thuế tỉnh Đồng Nai bị phản ánh về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ không đúng quy định pháp luật.

Theo đơn phản ánh của ông Duy Đức Tuấn (Địa chỉ:14/205 Đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) cho hay, ông làm đơn tố cáo các vấn đề:

Thứ nhất, ông Nguyễn Văn Công – chức vụ: Bí thư Đảng uỷ – Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, hết nhiệm kỳ 5 năm (từ tháng 1/2015 đến hết tháng 12/2019) chưa được bổ nhiệm lại (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/7/2020) nhưng vẫn ký các Văn bản, quyết định trái pháp luật. Trong thời gian 7 tháng kể từ tháng 01/2020 đến hết ngày 31/07/2020 ông Nguyễn Văn Công, đã hết nhiệm kỳ 5 năm chưa được bổ nhiệm lại nhưng ngày 31/12/2019 Tổng Cục Thuế ra văn bản số 5631/TCT-TCCB v/v tiếp tục giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, ông Công vẫn ký các giấy tờ, văn bản và quyết định, của ngành thuế cũng như trường hợp ông Nguyễn Quốc Trị được ông Công ký quyết định số 145A/QĐ–CT ngày 02/03/2020 v/v Uỷ quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Thứ hai, tại thời điểm hiện nay ông Nguyễn Quốc Trị, đã hết nhiệm kỳ chưa được bổ nhiệm lại do bằng Đại học (có thời hạn) nhưng lại được ông Nguyễn Văn Công gửi văn bản ra Ban Tổ chức Trung ương xin được gia hạn thời gian bổ nhiệm lại cho ông Nguyễn Quốc Trị, nhằm tạo điều kiện cho ông Trị hoàn thành khoá học cấp tốc để bổ sung hồ sơ bổ nhiệm lại. Đến ngày 13/08/2020 Tổng cục Thuế ra văn bản số 3319/TCT – TCCB v/v tiếp tục thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 13/08/2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và 2 cán bộ Cục thuế tỉnh Đồng Nai bị doanh nghiệp làm đơn tố cáo

Tuy nhiên, theo Khoản 1, Điều 1 và Khoản 3, 4 Điều 2 Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính (Ban hành kèm theo quyết định số 1699/QĐ – BTC ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì trường hợp của ông Nguyễn Văn Công, không thuộc trường hợp được kéo dài thời gian giữu chức vụ, trong thời gian (7 tháng) từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/07/2020 không được bổ nhiệm lại chức danh Cục trưởng. Nhưng Tổng Cục Thuế ra văn bản số 5631/TCT TCCB v/v tiếp tục giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, là trái quy định tại Khoản 4, Điều 2 Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…(Ban hành kèm theo quyết định số 1699/QĐ – BTC ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Trường hợp của ông Nguyễn Quốc Trị, cũng không thuộc trường hợp được kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ ngày 13/08/2020 đến nay không được bổ nhiệm lại chức danh Phó Cục trưởng, nhưng Tổng Cục Thuế ra văn bản số 3319/TCT – TCCB v/v tiếp tục thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 13/08/2020, Là trái quy định tại Khoản 4, Điều 2 Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…(Ban hành kèm theo Quyết định số 1699/QĐ – BTC ngày 26/09/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Tại khoản 1 và khoản 5 Điều 41 Nghị định số 24/2010/NĐ – CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức có quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: “Cơ quan quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này; Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để được bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền bố trí, phân công công tác khác”.

Tại khoản 2, Điều 40: Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thì thời hạn mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, đối với trường hợp của ông Nguyễn Văn Công, Nguyễn Quốc Trị khi hết thời hạn bổ nhiệm lại thì cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức phải thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức không bổ nhiệm lại thì ông được xác định là viên chức. Théo đó, việc bố trí, phân công công tác… được thực hiện theo quy định của pháo luật về viên chức.

Theo ông Tuấn, các văn bản, quyết định của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, do ông Nguyễn Văn Công và Nguyễn Quốc Trị ký gây thiệt hại cho các doanh nghiệp trong tỉnh lên tới hàng trăm tỷ đồng như: Quyết định 902/QĐ – CT ngày 30/06/2020 do Nguyễn Quốc Trị ký xử phạt Công ty TNHH Glotec Vina tổng số tiền 2.100.000đ, Quyết định 1597/QĐ – CT ngày 07/01/2020 do Nguyễn Quốc Trị ký xử phạt, truy thu Công ty TNHH Glotec Vina, MST 3603079566 tổng số tiền: 953.810.233đ..

Ông Tuấn cho rằng, việc Tổng Cục trưởng Tổng Cục thuế Cao Anh Tuấn ra các văn bản cho thấy rõ có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại… Cần phải thanh kiểm tra về công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ của ngành Thuế và xử lý nghiêm các sai phạm nhằm làm trong sạch bộ máy Thuế…

Ngoài ra ông Tuấn cho biết thêm ông đã gửi đơn tố cáo sang Uỷ ban kiểm tra TW, Tổng cục Thuế, Bộ tài chính, cơ quan cảnh sát điều tra và các đơn vị liên quan để làm rõ về các vấn đề trên.

Liên quan đến các thông tin ông Tuấn tố cáo, PV đã đặt lịch tại Tổng cục Thuế để làm rõ các thông tin. Tuy nhiên sau hơn 1 tuần vẫn chưa nhận được câu trả lời từ Tổng cục Thuế. PV sẽ tiếp tục liên hệ các cơ quan chức năng liên quan để có được phản ánh khách quan tới bạn đọc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin!

Theo DNVN

Bài viết liên quan