TQ vu cáo Việt Nam x.â m p h ạ.m chủ quyền: Phát triển quan hệ với TQ là m ất thêm lãnh thổ?

1. Phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với CHND Trung hoa là điều phải làm. Nhưng đó là quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai quốc gia, chứ không phải là quan hệ đồng chí anh em.

2. Đến bây giờ, khi Trung Quốc x âm lư ợc Bãi Tư Chính của Việt Nam lại còn vu cáo Việt Nam xâm phạm chủ quyền lãnh hải Trung Quốc, thì bộ mặt x âm lư ợc của Trung quốc đã phơi bày toàn bộ. Quan hệ anh em hiện nguyên hình là vỏ bọc xấ u x a. Từ khi nước CHND Trung hoa ra đời, chính Trung quốc là kẻ duy nhất chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam, chứ không phải Pháp, Nhật, Mỹ.

3. Muốn bảo vệ thể chế hay duy trì sự lãnh đạo thì chỉ có thể dựa vào nhân dân Việt Nam, chứ không thể dựa vào quan hệ với Trung quốc. Chấm dứt quan hệ đồng chí giả tạo với Trung quốc – kẻ duy nhất đã chiếm đoạt lãnh thổ Việt Nam và kẻ duy nhất đang hòng chiếm thêm biển đảo Việt Nam – là đòi hỏi cấp bách bắt buộc.

4. Lãnh thổ của Tổ Quốc là điều thiêng liêng muôn đời. Chúng ta đã đắc tội với tổ tiên và con cháu khi để mất một phần lãnh thổ trên đất liền, cùng Hoàng Sa và một phần Trường Sa cho Trung. Chúng ta không thể để mất Bãi Tư Chính rồi mất thêm biển đảo nữa.

5. Dân Tộc là trên hết! Phát triển mối quan hệ với Trung quốc sẽ chỉ làm mất thêm lãnh thổ của Tổ Quốc.

(Nguồn: FB Nguyen Ngoc Chu)

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban biên tập.

Từ khóa:
Bài viết liên quan