“Trạm thu tiền” thể hiện d ã tâm quyết m óc túi dân bằng mọi cách của nhóm lợi ích BOT

Nếu các bạn nghĩ Bộ GTVT và cá nhân bộ trưởng Thể ngu thì bạn cực nhầm. Hết “trạm thu giá” đến “trạm thu tiền”. Tại sao quý bộ và bộ trưởng cứ phô bày sự ngờ nghệch ra cho các bạn cười?

Khi gọi là trạm thu phí, thì các BOT (vốn dĩ) phải hoạt động theo luật phí và lệ phí, có sự can thiệp định khung của nhà nước. Trong đó có cả bộ GTVT.

Nhưng khi gọi là trạm thu giá, nó sẽ hoạt động theo luật giá, trong đó các BOT sẽ được quyền tự chủ cao hơn trong việc thu tiền mà nhà nước chỉ can thiệp gián tiếp.

Gọi “trạm thu tiền”, thực chất là một xảo thuật của bộ và BOT để “đánh võng” khái niệm mà mục tiêu có thể là áp dụng luật giá để móc túi người dân nhiều hơn.

Không phải “thu giá” hay “thu tiền”, BOT buộc phải trở lại “thu phí” và chịu sự quản lý nhà nước thông qua luật phí và lệ phí. Mặt khác, BOT sai vị trí phải được đập bỏ, thu quá thời gian phải điều chỉnh lại. Doanh nghiệp bỏ tiền muốn thu hồi vốn, phải chỉ đích danh lợi ích nhóm đã thoả hiệp.

Hoạt động theo luật phí và lệ phí mà hàng loạt BOT, nhất là ông trời con VEC đã xé luật để móc cạn túi nhân dân rồi. Đừng nói là thu giá hay thu tiền.

Sự lươn lẹo mới này cho thấy dã tâm của lợi ích nhóm BOT là quyết tâm tồn tại, móc túi dân bằng mọi cách. Bất chấp các kháng lực thời gian qua từ phía người dân đã có cường độ cao hơn cả BOT lẫn bộ GTVT. Kháng lực ấy thậm chí nhắm vào thể chế.

BOT, đến thời điểm này, vẫn là một dấu trừ của thể chế và là một thất bại thảm hại của cuộc đốt lò.

Ông Thể không ngu đâu. Nếu ngu thì làm gì có chuyện ông vững như bàn thạch, còn dân và thể chế thì cứ bập bênh ở hai đầu !

(Nguồn: Nguyễn Tiến Tường)

Bài viết liên quan