Trend AAA đang gây bão mạng liên quan đến tình báo Hoa Kỳ?

Vài dòng về 100.000 chữ A!

Cái Trend AAA là do trang A365 phát hành. A365 là trang con thuộc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), Trung tâm này lại có lịch sử hình thành từ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG.

Nói ra thì cái Trung tâm lẫn Công ty này đều là tư nhân thành lập từ năm 1999, có liên kết với các tổ chức hoạt động về sức khỏe trên thế giới (có cả WHO).

Ảnh USAID là thành viên liên kết với A365 thuộc CCIHP.

Tuy nhiên, CCIHP khi thành lập A365 lại có liên kết với USAID. Mà USAID thực ra lại là Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (United States Agency for International Development) do Tổng thống John F. Kennedy thành lập năm 1961 với nhiệm vụ chính của nó là “hợp tác để chấm dứt cơ hàn và hỗ trợ những xã hội dân chủ năng động trong khi xây dựng an ninh và thịnh vượng cho Hoa Kỳ.”

Mặc dù USAID luôn tự nhận là Tổ chức dân sự hoạt động không liên quan chính trị, tuy nhiên hoạt động của cơ quan này chiếu theo chính sách đối ngoại của Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ. Và ngân sách lại do Quốc Hội Mỹ quyết định.

Thời Barack Obama rất thường xuyên dùng USAID để thực hiện các chiến lược viện trợ “chăm sóc sức khỏe” đến các quốc gia thuộc diện nghèo ở Trung Đông, một số thông tin thì cái đám ” Mũ Bảo hiểm Trắng (White Helmet)” chuyên tạo dựng hiện trường giả về “Nhân đạo” để giúp Mỹ can thiệp vào Syria là do USAID đứng sau hình thành.

Cho nên, trên thực tế USAID không phải là CIA như nhiều bạn lầm tưởng, mà nó là 01 cơ quan tương đương với CIA nằm trong Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ!

Nói cụ thể hơn thì USAID nó hoạt động dựa trên các viện trợ liên quan đến “sức khỏe” tại các quốc gia thuộc châu Mỹ Latinh, Phi, Á, và Đông Âu để đổi lấy việc các quốc gia này phải từng bước thực hiện “chuyển đổi dân chủ” theo hướng mà Mỹ mong muốn, góp phần vào thịnh vượng của Mỹ.

Hiện cái trend AAA chưa rõ có dính líu gì đến USAID không các bạn nhé. Có điều liên quan đến tình báo Hoa Kỳ thì mình không tham gia!

Theo FB Bão lửa