Triệu Quan nhân tái xuất!

Quan nhân đại lão gia Triệu Tài Vinh khi đang rực rỡ đương kim Bí thư Hà Giang, trứ danh với phát ngôn, “Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Chuyển ngữ chữ Kinh ra tiếng Việt thành “Gắp điểm bỏ bài thi hãm hại con lãnh đạo”.

Sở dĩ, Triệu quan nhân uất ức nói vậy là bởi thiên kim tiểu thư của Triệu quan nhân bị phát hiện nằm trong danh sách các thí sinh được nâng điểm tại Hà Giang, kỳ thi PTTH 2018.

Cuối cùng, cơ quan chức năng kết luận “người hãm hại Triệu quan nhân”, độc ác dã man đau xót thay chính lại là bào muội của Triệu quan nhân.

Ấy là bà Triệu Thị Chính – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang.

Thật sự, đây là câu chuyện nồi da xáo thịt, cành đậu nấu hạt đậu hết sức đau lòng.

Sau khi bị bào muội hãm hại, Trung ương điều chuyển Triệu quan nhân về triều ca, giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Hôm nay, ngày lành tháng tốt, Triệu đại lão quan nhân xuất hiện có lời cùng bá tánh, khi bàn về tinh giản biên chế.

Đúng là dưới chân thiên tử, luôn có người hiền.

Ngẫu nhiên, nhớ thuở Triệu quan nhân còn làm Bí thư Hà Giang. Ngẫu nhiên, hiểu tấm lòng của Triệu quan nhân. Ngẫu nhiên, hiểu tâm tư của Triệu quan nhân. Khi có rất nhiều anh em bà con vợ ruột của Triệu quan nhân cùng nhau làm quan dưới quyền của Triệu quan nhân.

Ấy là Triệu quan nhân vì thương nhân dân, nên đắng cay cho họ hàng mình làm quan nhằm “tinh giản nhân dân” vậy.

Cứ có thêm một người làm quan, hẳn bớt đi một người làm dân. Đích xác, vận khí của bá tánh may mắn vẫn còn đầy.

Ngô sinh đang cơn mỏi mệt, tai vọng kim khẩu của Triệu quan nhân, hệt được uống nước cam lồ, ngang được nuốt linh đan, tinh thần vui vẻ, cơ thể khoẻ mạnh…

Một phát tăng động chạy sút lưng quần, mất cả dép, dzơi cả áo luôn dzồi!

FB Ngô Nguyệt Hữu