“Trong 7 năm, khởi tố mới 1.856 vụ án tham nhũng”: Nên hân hoan hay… đau đớn?

Đây là tình huống vừa hân hoan vừa… đau đớn. Hân hoan vì Đảng ta chống tham nhũng có hiệu quả, không có vùng cấm, chống một cách quyết liệt và mạnh mẽ đến nỗi cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng đều phải ngồi tù; nhiều bộ trưởng, thứ trưởng, Anh hùng cũng “được” bóc lịch.

Đau đớn vì tại sao làm cán bộ đến cỡ đó vẫn tỏ ra tham lam và ngu ngốc? Đau đớn vì tại sao trong hàng ngũ lãnh đạo lại nhiều người xấu xa như vậy? (theo dư luận thì vẫn còn rất nhiều “đồng chí chưa bị lộ”, hoặc là lộ rồi nhưng được che chắn).

Như vậy, ở đây có hai mặt của vấn đề: Một mặt, cần có lời khen cho chiến dịch chống tham nhũng của Đảng; mặt khác, phải thấy được công tác tổ chức cán bộ của Đảng kém cỏi, đưa vào hàng ngũ nhiều kẻ tham lam; hơn thế nữa, cách hoạt động của nhiều tổ chức kém hiệu quả khiến đảng viên ở đó không vì lợi ích của dân tộc, của đất nước mà chỉ vì lợi ích của bản thân và nhóm của mình. Từ đây, buộc chúng ta phải nghĩ sâu xa hơn về tính đúng đắn của các chủ trương, chính sách, cơ chế hoạt động của Đảng. Rõ ràng, khi có nhiều cán bộ, đảng viên tham nhũng như thế thì phải xem lại cơ chế hoạt động.

Con số 1.856 vụ án mới về tham nhũng cho thấy mặt đen tối, xấu xa trong xã hội ta. Con số này là đáng tự hào hay đáng xấu hổ? Cần suy nghĩ thật sâu về vấn đề này.

Khi nói, khi viết về thành tích chống tham nhũng trong 7 năm qua, các tuyên truyền viên, các nhà tuyên giáo, nhà báo phải suy nghĩ sâu và phải phản ánh được cả hai mặt của vấn đề.

Lấy một vấn đề cụ thể để suy xét: Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của một quận thuộc một thành phố trong một năm đã tham gia chữa cháy 567 vụ. Có người đề nghị phải khen thưởng vì họ phải hoạt động gần như liên tục ngày đêm. Ngược lại, có người đề nghị trừng phạt vì công tác phòng cháy quá kém, để xẩy ra quá nhiều vụ cháy.

Thiết nghĩ, chúng ta cũng phải suy nghĩ về con số 1.856 vụ án tham nhũng trong 7 năm qua theo hướng này. Theo tôi, tìm cơ chế để ít xẩy ra tham nhũng hay hơn là khởi tố được nhiều vụ án tham nhũng.

Bài viết liên quan