7 năm Tổng Liên đoàn Lao động chi gần 77.000 tỷ đồng: Cứ 1 đồng chi cho người lao động thì mất 1/2 đồng chi lương và hành chính!

Vô cùng kinh ngạc khi đọc những con số trong kết luận kiểm toán về hoạt động của Tổng Liên đoàn Lao động VN!

Theo báo cáo tổng kết thực hiện luật Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), trong tổng số chi gần 77.000 tỷ đồng của 7 năm vừa qua (2013 – 2019), chi chăm lo cho người lao động xấp xỉ 46.000 tỷ và chi khác (bao gồm lương, phụ cấp; đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản; chi quản lý hành chính; chi hoạt động…) là 31.400 tỷ đồng. Như vậy cứ 1 đồng chi cho người lao động, tài chính công đoàn lại mất nửa đồng chi lương và hành chính!

Trong 7 năm qua, công đoàn đã chi riêng cho lương, phụ cấp số tiền gần 14.000 tỷ đồng!

Trong kết quả kiểm toán năm 2019, Kiểm toán Nhà nước cho biết định mức chi trung bình của công đoàn ở mức rất cao, 200 triệu/biên chế/năm đối với đơn vị cấp hỗ trợ (thu thấp hơn chi); 220 triệu đồng/biên chế/năm đối với đơn vị tự cân đối (thu bằng chi) và 240 triệu đồng/biên chế/năm đối với đơn vị nộp nghĩa vụ (có số thu cao hơn chi).

Trong khi đó cùng cơ quan quản lý hành chính thì định mức chi cho cán bộ công đoàn cao hơn rất nhiều so với định mức chi hành chính của biên chế nhà nước khác, chỉ từ 43,7 – 60,7 triệu đồng, tức là chi cho cán bộ công đoàn hơn từ 500% tới cả nghìn % so với các bộ, ngành!?

Mới đây, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN đăng đàn muốn tiếp tục giữ khoản thu kinh phí công đoàn 2% và đây thực sự là khoản thu khổng lồ.

Theo kiểm toán, 20.000 tỷ đồng nguồn thu mỗi năm (gồm tiền đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng (1% tiền lương); kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trích nộp (2% quỹ tiền lương đơn vị); ngân sách nhà nước hỗ trợ và thu khác theo quy định của Luật Công đoàn), Tổng LĐLĐ được “thả cửa” chi dùng.

LĐLĐ được ” phép” kì lạ như vậy vì cơ chế khác lạ trong quản lý tài chính công đoàn được Kiểm toán nhà nước chỉ ra quy định của luật Công đoàn hiện hành tạo sự chủ động cho Tổng LĐLĐ quy định hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán tài chính công đoàn, quản lý tài sản mà không phải lấy ý kiến hoặc có thỏa thuận trước khi ban hành với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hay báo cáo Quốc hội !

Hiện thời, 29.000 tỷ đồng tài chính công đoàn đang kết dư, chủ yếu chỉ được gửi tiền ngắn hạn hoặc vô thời hạn, Kiểm toán nhà nước chỉ ra nghịch lý, một nguồn lực lớn đang được sử dụng kém hiệu quả trong khi mức chi trực tiếp cho người lao động lại rất thấp.

Kiểm toán nhà nước còn liệt kê, Công đoàn các cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam đang quản lý và sử dụng 505 cơ sở nhà đất (trong đó trụ sở Tổng LĐLĐ có 96 cơ sở), với tổng diện tích đất quản lý và sử dụng là hơn 2,1 triệu m2, trong số này có 246.000m2 cho thuê, hơn 8.100m2 đất cho mượn!

Với những con số khổng lồ, quản lý lỏng lẻo và chi dùng “thoải mái” như trên thì Tổng LĐLĐ thực sự là một “siêu bộ” với quá nhiều đặc quyền riêng!

Nguồn thu lớn, nguồn chi rất nhiều và nắm giữ tài sản cực khủng nhưng họ có vai trò gì khi người lao động gặp sự cố, cần đấu tranh cho quyền lợi thì ai cũng đã biết, đã hiểu và đã thấm!

Đến bao giờ người LĐ VN mới được quyền chọn tổ chức đại diện cho mình như những cam kết mà VN đã tham gia?

Tôi cho rằng LĐLĐ cũng phải tập dần cách buông những ” bầu sữa” để tự lực cánh sinh, nếu NLĐ thấy tổ chức này ích lợi họ sẽ tham gia và đóng phí để duy trì, còn không phải chấp nhận chứ k thể bấu víu như thế này mãi được.

Vừa lãng phí, thiếu công bằng và tốn kém nhưng không phải người lao động nào cũng cần!

FB Hà Phan

Số liệu, nguồn : dantri.com.vn và link dưới còm

Bài viết liên quan